2018年06月25日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 15

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その14。 

Θυμάσει την αμίλητη ώρα του λυπημένου δειλινού; Το φθινόπωρο
  ακούμπαγε το χλωμό πρόσωπό του στα τζάμια του
  παραθυριού μας και μας κοιτούσε.
Έκλαιγε μέσα στη βροχή κάποιο παιδί και κλαίγανε μαζί του τα
  πουλιά, τα δέντρα και τα σπίτια.
Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί κλαίγανε οι άνθρωποι;
Σ' ένα κλεισμένο σπίτι μιά μητέρα νανούριζε την άδεια κούνια
  του νεκρού παιδιού της.
Πόσοι ξενητεύτηκαν.
Πόσοι κοιμήθηκαν δίχως κερί, δίχως φιλί, δίχως τραγούδι.
Στη γούρνα της αυλής μας που λούζονταν την άνοιξη τα περιστέρια,
  τώρα ταξίδευαν τα έρημα καραβάκια των κίτρινων
  φύλλων.
  Κοίταξα τα σύγνεφα κ' είπα:
≪ Θέλω να φύγω πίσω απ' όλα τα βουνά, πέρ' απ' τον κάμπο, με
  κείνο το σταχτί καράβι των γερανών και των χελιδονιών≫.
Κι απ' τη στιγμή που ζήτησα να φύγω, είχαν φύγει τα πάντα. 

あなたは、悲しい夕方の無口な時間を覚えている? 秋、 
    彼の青ざめた顔が、ぼくたちの窓の 
    ガラスにくっついて、ぼくたちを見詰めていた。 
雨の中、どこかの子供が泣いている、その子と一緒に、 
    鳥たちも樹々も家々も泣いている。 
ぼくの神様、神様、どうして、人間たちは泣くの? 
ある閉め切った家で、ひとりのお母さんが、空の箱をあやしている、 
    その母さんの死んだ子供の箱。 
なんて多くの人たちが出て行ったのだろう。 
なんて多くの人たちが、ロウソクもなく、キスもなく、歌もなく、眠っているのだろう。 
春に鳩たちが水浴びをしていたぼくたちの庭の池は、 
    今、黄色い葉っぱの小さな無人船が 
    何艘も旅をしている。 
    ぼくは、雲を見て言った。 
「ぼくは、あのツルたちとツバメたちの舟で、 
    平原の向こう、山々全部の後ろまで行きたい。」 
そして、ぼくが行かせて欲しいと思った瞬間、すべてが消え去っていた。 


2018年06月23日

第ニ部の4章「 Το καπηλείον 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Δ 、第ニ部の4「 ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ 」を、少し 

 ― Λοιπόν τότε, σας ζητώ συγγνώμην, κύριε, είπε πρός τον Γόμνον. Σας είδα δύο ή τρείς φοράς να αναβαίνετε εις του κ. Ρίζου, και εσυμπέρανα ότι θα είσθε συνυπάλληλος του εις τον εμπορικόν οίκον Κάρλη και Σας. Σας είδα απόψε να στέκετε εις το παράθυρον με την κ. Κάκιαν, και ενόμισα ότι, άν δεν είσθε συγγενής της, θα είσθε ο προτιμώμενος εραστής. Αλλά τώρα αδιαφορώ άν είσθε το έν ή το άλλο. Σας ευχαριστώ δια την είλικρίνειαν με την οποίαν μοί ωμιλήσατε. Αγαπάτε να πίωμεν μίαν ακόμη; 

 「それでは、君にお許しを乞うよ。」と彼はゴムノスに言った。「僕は、二度か三度、君を見たことがある。リゾスさんのところへ上がって行ってた。会社、カルリー・サスで、君はリゾス氏と同僚になるのだろうと、僕は推察したんだ。今晩、僕は、君がカキアさんの窓の所へ立っているのを見たんだ。それで、彼女の親戚でなければ、たぶん、最愛の恋人だろうと考えたんだ。けれど、今は、僕は、君がそうなのかそうでないのか、少しも関心がないんだ。君が僕に話してくれた際の誠実さに感謝します。もう一杯飲みたいですか?」 


posted by kyotakaba at 09:00| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年06月16日

第ニ部の4章「 Το καπηλείον 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Δ 、第ニ部の4「 ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ 」を、少し 

 Φυσικώ δε τω λόγω από της στιγμής ταύτης η κατά του Γόμνου προκατάληψίς του εξέλιπε παντελώς. Άνευ της αιφνιδίου ταύτης συγγενείας, ήν ευρέθη έχων με την Κάκιαν, κακώς θ' απηλλάσσετο ούτος απ΄αυτού επί τέλους・ αλλ' ήδη οι διαλογισμοί του νέου εστρέφοντο αλλαχόσε. 

 その瞬間から、自然と、彼のゴムノスに対する偏見は完全になくなった。この突然の親近感なしに、カキアとの関係があるのならば、結局は、彼がゴムノスから解放されるのはことはないだろう。けれど、彼の考えは既に再度回転して、変わっていた。 


posted by kyotakaba at 08:34| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年06月13日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 14

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その14。 

Το μεγάλο φεγγάρι αγαθό, μαλακό, σαν το πρόσωπο του
  πατέρα κάτου απ' τη λάμπα της Κυριακής.
Οι βάτραχοι κοιτούσαν το φεγγάρι κι όλη τη νύχτα τραγουδάγαν,
  σα να μέθυσαν πίνοντας τ' αστέρια που 'χαν κυλήσει στο νερό.
Τα τζιτζίκια τραγουδούσαν καθισμένα στα δάχτυλά μας.
Τα μαμούδια και τα έντομα μας λέγανε τα μυστικά τους.
Η καρδιά μας τρεμούλιαζε στην άκρη των φύλλων ― μιά σταγόνα
  δροσιάς που καθρεφτίζει ακέριο το μεγάλον ουρανό.
Δε μας έλειπε τίποτα.
Οι γρύλοι ροκάνιζαν τις χρυσές φράουλες των άστρων.
Και μέσ' απ' τα φύλλα της κληματαριάς μας κοίταζαν γλυκά τα
  γαλανά μάτια του Θεού.


Ποιός ήρθε και στάθηκε ανάμεσα σε μας και στα πράγματα;
Ποιός μας χώρισε απ' τα κρίνα του αγρού και τα πουλιά;
Τί φταίξαμε, Ρηνούλα;

大きな月、やさしい温和な、月曜日のランプの下の 
    父さんの顔の様。 
カエルたちが月をじっと見ている、そして、一晩中歌っている、 
    まるで、水に転げ落ちた星々を飲んで酔ってしまった様だ。 
セミたちは、ぼくたちの指にとまって歌っていた。 
ちっちゃい虫も大きい虫も、ぼくたちに自分たちの秘密を話してくれた。 
ぼくたちのこころは葉々の先でちいさく震えている、 それは、滴の一滴、 
    大きな空を欠けているところはまるでなく映している滴。 
ぼくたちに欠けているものは何もない。 
コオロギたちは、星々の金色のイチゴを齧っている。 
そして、ブドウの葉々を通して、神様のやさしい青い目が 
    ぼくたちを見ていた。 


だれが、ぼくたちと事物の間に来てたったの? 
だれが、ぼくたちを野原のユリと鳥とから隔てたの? 
リノウラ、ぼくたちは何を間違ったの? 

2018年06月09日

第ニ部の4章「 Το καπηλείον 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Δ 、第ニ部の4「 ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ 」を、少し 

 Και ταύτα λέγων ήρχιζε να συνέρχηται εκ της νευρικής ταραχής, ήτις τον είχε καταλάβει. Όσον δια τον Κώτσον, ούτος είχε πρό πολλού καθησυχάσει εντελώς. Ήδη έβλεπε τον πρός την Κάκιαν έρωτά του υπό το πραγματικόν αυτόυ φώς, τουτέστιν ως παιδικόν άθυρμα. Η νέα αύτη τω εφαίνετο ελαφροτέρα του ελαφρού πτερού ή του ελαφροτάτου ανέμου, όστις έκαμε ποτέ να βομβώσι τα ωτά του. Να είπη πρός τον δυστυχή εκείνον ότι αυτός, ο Κώτσος, ήτο εξάδελφός της; Δεν ήτο τούτο ικανώς αστείον, ώστε να κλαύση τις; 

 その言葉で、神経質な動揺から回復し始めていた。彼を分かって来ていたのだ。コーツォスの側からすれば、彼は完全に信用させたのだった。既に、現実の明りの下では、彼のカキアに対する「恋心」は子供の玩具であると見て取ったのだ。この少女は、彼には、軽い羽根あるいは微風よりも軽い様に思われていた。彼に耳に少しも障らないのだ。現に、彼に向かって可哀想な彼女は、あの人、コーツォスは彼女の従兄弟だと言ったのではなかったか? それで誰かが泣くなんて、可成り変ではないか? 


posted by kyotakaba at 08:21| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年06月06日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 13

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その13。 

Δεν ήξερε τίποτα η αγάπη. Τραγουδούσε μονάχα κι αγαπούσε.
Ένα πράσινο φύλλο χαμογελούσε πάνου απ' το ποτάμι, κάτου απ'
  τον ανοιξιάτικο ουρανό.
Ένα μερμήγκι γελαστό έκανε τον πρωινό περίπατό του κάτου απ'
  τη μεγάλη κάτασπρη τέντα μιάς μαργαρίτας.
Η αγάπη κ' εμείς.
Θυμάσαι; Η αυγή χαρούμενη και πρόθυμη.
Το σούρουπο ήταν λίγο λυπημένο σαν αγόρι που δεν ήξερε το
  μάθημα του.
Η βραδιά ακουμπούσε το σαγόνι της μέσα στις δυό παλάμες της
  κ' έβλετε μακρινά πίσω απ' τους λόφους, ίδια με τη μητέρα
  μας όταν θυμόταν το μεγάλο μου αδερφό.
Μά όταν άναβε ο λύχνος κ' η μητέρα μας έβλεπε κοντά της,
  ξεχνούσε το παλιό της βλέμμα κ' έλεγε σε κάποιον, που εμείς
  δεν τον βλέπαμε, ≪ ευχαριστώ ≫.
Ίσως αυτός να 'ταν ο λυπημένος Θεός των μεγάλων.
Λέγαμε τότε κ' εμείς: ≪ ευχαριστώ ≫, κι ακούγαμε τ' αστέρια που
  αναστέναζαν.


愛は何も知らなかった。ただ歌って、そして、愛しただけ。 
一枚の緑の葉っぱが、川の上、春の空の 
    下で笑っていた。 
一匹の笑顔のアリが、ヒナギクの大きな真っ白なテントの下で 
    朝の散歩をしていた。 
愛とぼくたち。 
きみは覚えている? うれしそうでやる気満々の夜明け。
夕暮は、宿題が分からない男の子の様に、少し 
    悲しい。 
夜は、ふたつの掌の中に、自分の顎を載せていた、 
    それで、丘のずっと後ろを見ていた、それは、 
    兄さんを思い出している時の母さんと同じだった。 
でも、ともしびが点いて、ぼくたちの母さんは手元を見て、 
    さっきまでの視線のことは忘れて、誰かに 
    ぼくたちにその人は見えない、「ありがとう」と言った。 
たぶん、この人は、大人たちの悲しい神様なのだろう。 
それで、ぼくたちも言った。「ありがとう」、すると、ぼくたちの耳に星々が 
    ため息を吐くのが聞こえた。 

2018年06月02日

第ニ部の4章「 Το καπηλείον 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Δ 、第ニ部の4「 ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ 」を、少し 

 ― Και μόνος σας δύνασθε να το εννοήσητε, κύριε, είπαν ο Κώτσος. Διότι που ηκούσθη, σας παρακαλώ, εξάδελφος να παραλαμβάνη τους φίλους του και να τους οδηγή υπό τα παράθυρα της κυρίας εξαδέλφης του, δια να της κάμωσι την εργολαβίαν; Ώ διά τον τοιούτον εξάδελφον δεν έχω όνομα, και ποτέ δεν θα τον έκαμνα παρέγιαν. Και ηδυνάμην να το νομίσω ως προσβολήν εκ μέρους σας ότι το επιστεύσατε δια μίαν στιγμήν, αλλά σας συγχωρώ, επειδή το εκάματε εκ πλάνης, είπεν ο Κώτσος μεγαλοπρεπώς. Διότι δεν πταίετε και σείς, άν σας ηπάτησαν. 
 ― Ώ εγώ δεν πταίω, είπεν ο Γόμνος θέτων την χείρα επί της καρδίας. Εκείνη μοί το είπε. 

 コーツォスは言った。「君、それがどういうことか自分で考えれば分かるでしょう。ねえ、友人たちを引き連れて、それも、自分の淑女の従姉妹さんの窓の下に連れて行って、その淑女の従姉妹様に対して仕事をさせる、そんな従兄弟なんて居るのかい? ふん、僕は、そんな従兄弟の名前は知らないし、そんな従兄弟を「親友」にすることはきっとないよ。君が一時的にそれを信じたと言うことを、君の側からの侮蔑だと考えることも、僕には出来るのだが、僕は君を許すよ。僕らは騙されたのだから。騙されたのでなければ、君はどうして間違えるだろう。」、コーツォスは堂々としていた。
 「ああ、僕は間違えないよ。」とゴムノスは手を胸に当てて言った。「彼女は僕にそう言ったんだ。」 posted by kyotakaba at 08:16| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年05月28日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 12

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その12。 

Η εκκλησία του χωριού μας ήταν πελεκημένη μές στο βράχο.
Μόλις ένας μικρός σιδερένιος σταυρός ξεχώριζε πάνου απ' τον
  τρούλο.
Εκεί καθόνταν την αυγή τα περιστέρια και κουβεντιάζαν ώρες με
  την Παναγία.
Το τέμπλο είχε τρείς ξύλινες πόρτες.
Η μεσιανή χρυσοβαμμένη, γιομάτη σκαλισμένα σταφύλια κι
  αμπελόφυλλα.
( Ο πατέρας έλεγε πώς ο παπάς αγαπούσε το κρασί και
  τα κορίτσια ).
Στη δεξιά πόρτα ήταν ζωγραφισμένος ένας άγγελος γλυκός,
  όμοιος με το μεγάλο μου αδερφό που πέθανε.
Κρατούσε στο χέρι ένα άσπρο κρίνο κ' έμοιαζε ακόμη ― δε
  θυμάμαι ― ά, ναί, έμοιαζε με τη σιωπή.
Στην άλλη πόρτα ήταν ζωγραφισμένος πάλι ένας άγγελος.
Μά τούτος ήταν λίγο θυμωμένος και κράταγε στο χέρι ένα μακρύ
  γυαλιστερό σπαθί.
Έμοιαζε του πατέρα μου όταν θυμώνει ( λιγοστές φορές ) και
  σπάει κανένα πιάτο, ή με τον μπαρμπα-Στάθη όταν βάζει
  στον ώμο το δίκανο και πάει με τα χαράματα για το κυνήγι
  των μελισσουργών.
Η μητέρα αγαπούσε τον άγγελο με το κρίνο.
Η Ρηνούλα αγαπούσε τον άγγελο με το σπαθί.
Εγώ γονάτιζα ώρα πολλή ανάμεσα στους δυό κι ακουμπώντας το
  κεφάλι στις πλάκες άκουγα κάτου τις μικρές φωνές των σπόρων,
  και επάνου τη βουή του θόλου, σαν να στριφογυρνούσε
  τα φτερά του ο ανεμόμυλος του ήλιου.
Εγώ αγαπούσα και τους δυό αγγάλους.
Ανάμεσα στο σπαθί και στο κρίνο ισοζυγιάζονταν το βλέμμα μου,
  καθώς ισοζυγιάζονται, καμιά φορά, τα πουλιά στο αέρα,
  ασάλευτα μ' ανοιγμένες φτερούγες.
Όταν σήκωνα πάλι το πρόσωπο στο φώς, η Ρηνούλα δε με
  γνώριζε.
Τότε ένα πουλί κατέβαινε και κάθονταν στο χώμα.
Περπάταγε με αστεία βηματάκια έτσι που περπατάει ένα
  χαμόγελο σ' ένα κλαμένο πρόσωπο.
Ετούτο το πουλί το κοιτάζαμε το ίδιο κ' η Ρηνούλα κ' εγώ κ'
  η μητέρα μαυ.

ぼくたちの村の教会は、岩の中に切り込まれていた。 
鉄の十字架が円屋根の上にやっと 
    見えていた。 
夜明けには鳩たちが座り、何時間も 
    生神女とおしゃべりをしていた。 
聖障には三つの木の扉がある。 
真ん中の金塗りの扉は、ぶどうの実と葉が 
    彫り込んである。 
( 父さんは、司祭はぶどう酒と女の子が大好きだったと 
    話してた。 ) 
右の扉には、一体の優しい天使が描かれていた。 
    死んでしまったぼくの兄さんに似ていた。 
手には、白いユリを一輪持っていた。ぼくに思わせるのは、 
    思い出せない、、あ、そうだ、沈黙に似ていた。 
もう片方の扉にも、やっぱり、一体の天使が描かれていた。 
でも、この天使は少し怒っている。手には長いピカピカか光る 
    剣を持っていた。 
ぼくのお父さんに似ている、( そんなことほとんどないけど ) 怒って 
    お皿か何かを割る時のお父さん、それとも、スタシスおじさんと一緒に 
    肩に猟銃を載せて、夜明けに蜂蜜喰いの狩りに行く時の 
    お父さんに似ている。 
母さんはユリを持った天使が大好きだ。 
リノウラは剣を持った天使が大好きだ。 
ぼくは二つの扉の間に長い間跪いていた、そして、頭を敷石に当てると 
    下の種の小さな声が聞こえた、それに、上では、 
    丸天井のブウンと言う音が聞こえていた、それはまるで、 
    太陽の風車が羽根をぐるぐる回している様な音だった。 
ぼくは二体とも両方の天使が好きだ。 
剣とユリの間で、ぼくの視線は均等になっている、 
    ちょうど、時おり、空に浮かんだ鳥の 
    広げた翼が動かずにいる時の均等さと同じだ。 
光の下で、ぼくが、もう一度顔を上げると、リノウラは、 
    ぼくが誰か分からなかった。 
それから、一羽の鳥が降りて来て、地面に座った。 
へんてこな足どりで歩くんだ、鳥よ、笑い顔が 
    泣き顔の中を進む足どりで歩くんだ。 
その鳥を、ぼくたち、リノウラとぼくと母さんが 
    他でもないその鳥をじっと見ていた。 

2018年05月19日

第ニ部の4章「 Το καπηλείον 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Δ 、第ニ部の4「 ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ 」を、少し 

 ― Όχι, κύριε. Με είπε, ναί, ότι είσθε εξάδελφός της, σείς ή άλλος τις εκ των τραγουδιστών, των συντρόφων σας. Διότι σείς ήσθε με την πατινάδαν απόψε, άν δεν απατώμαι. 
 ― Μάλιστα, εγώ ήμην. Αλλά σας είπεν ότι ήμεθα εξάδελφοί της; 
 ― Ναί, ο εις εξ υμών. 
 ― Απατάται η κυρία Κάκια, διότι κανείς εξ ημών, άν καλώς εξεύρω, δεν έχει αυτήν την τιμήν. 
Ο Γόμνος έμεινεν με τους οφθαλμούς ανοικτούς και το στόμα χάσκον.

 「いや、君。僕にそう言ったんだ。君は彼女の従姉妹だと、それから、歌っていた他の人たちは君の友達だと。君は、今夜、恋の歌を歌う一団と一緒にいたものですから、僕は間違っていなければですが。」 
 「確かに、僕は居たよ。でも、僕たちが彼女の従姉妹だと君に言ったのか?」 
 「そうだ。君のことだ。」 
 「カキアさんは取り違えているのだ。僕たちの中の誰も、彼女に敬意を抱いてないからだ。僕が皆をよく知っていればだけれども。」 
 ゴムノスは、目を見開いて口をぽかんと開けたままだった。 
posted by kyotakaba at 08:00| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年05月13日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 11

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その11。 

Κάποιο δείλι, κοντά στο παράθυρο, η Ρηνούλα κ' εγώ,
  διαβάζαμε το μεγάλο βιβλίο με τις πολλές ζωγραφιές.
Θυμώσαμε όταν μάθαμε πώς ο Χριστός ο δικός μας άφησε τη
  μικρούλα Ναζαρέτ με τα σκυφτά σπιτάκια, με τα γαλάζια
  παράθυρα, με τα κόκκινα γεράνια, για να παει στην περήφανη
  Γερουσαλήμ που φορούσε υακίνθινα σανδάλια.
Εκεί, θαρρώ, τον σταυρώσανε.
Η Ρηνούλα είπε: ≪ Καλά του κάνανε. Γιατί ν' αφήσει το ζεστό
  χωριό του αφού είχε ένα πηγάδι κ' ένα περβόλι, αφού έφτιαχνε
  τόσο όμορφα πουλιά με κόκκινο χώμα; ≫
Εγώ δε μίλησα.
Μακριά, στούς έρημους αγρούς, βέλαξε κάποιο αρνάκι. Κ' έκλαψα.
Η Ρηνούλα φοβήθηκε. Μου 'πιασε το χέρι κ' ήταν κρύο σαν το
  φθινόπωρο.
Το τριανταφυλλένιο σύγνεφο της δύσης απλωνόταν σαν ένας
  ματωμένος χιτώνας.

ある夕方、窓の側で、リノウラとぼく、 
    ふたりでたくさんの絵がある大きな本を読んでいた。 
ぼくたちのハリストスが傾いた小屋、 
    青い窓、赤いゼラニウムを残して、小さなナザレを去り、 
    ヒヤシンスのサンダルを履いた立派なエルサレムに行ったのを 
    知った時、ぼくたちは怒った。 
ぼくは、そこで人々はハリストスを十字架に掛けたのだった、と思う。 
リノウラは言った。「人々はハリストスに善いことをしたの。 
    井戸と菜園を持たせて、赤い土でとってもきれいな鳥を作ってから、 
    暖かい村を去ったのは、どうしてか知ら?」 
ぼくは話さなかった。 
遠くで、荒れた畑で、子羊か何かがベエと鳴いた。そして、ぼくは泣いた。 
リノウラは恐がった。ぼくの手を握ったけど、その手は冷たくて 
    秋の様だった。 
西の空にバラ色の雲が拡がっていた、 
    血染めのキトンの様だった。 

2018年05月12日

第ニ部の4章「 Το καπηλείον 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Δ 、第ニ部の4「 ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ 」を、少し 

 Ο Γόμνος δεν εφάνη αρκούντως επιδέξιος, ώστε να δράξηται σφιγκτώς την προσφερομένην αυτώ ταύτην σανίδα σωτηρίας. 
 ― Νομίζω, είπε, να έχωμεν μίαν μακρυσμένην συγγένειαν, καθώς μ' έλεγε τουλάχιστον η μάμμη μου. Αλλά και σείς, είσθε βεβαίως συγγενής της; 
 ― Όχι, είπεν ο Κώτσος. 
 ― Αλλά καθώς με είπεν η κυρία Κάκια, ετραύλισεν ο Γόμνος. 
 ― Η Κάκια; Σας είπε τι; 
 ― Με είπεν ότι είσθε εξάδελφός της, κύριε. 
 ― Σας είπεν ότι είμαι εξάδελφός της, εγώ; Είσθε τρελός; 

 ゴムノスは、差し出された救いの板をしっかりと摘む程に器用にはまるで見えなかった。 
 こう言った。「遠い親戚だと思う。少なくても、母さんは僕にそう言った。それで、君は本当に彼女の親戚なのか?」 
 「いいや。」とコーツォスは言った。 
 「けれど、カキアさんは僕にそう言った…」とゴムノスは口ごもった。 
 「カキアが? 君に何ていったんだ?」 
 「君は従姉妹だ、と言った。」 
 「従姉妹だって、僕が、彼女はそう言ったのか? 君は頭がおかしいのか?」
posted by kyotakaba at 08:43| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月28日

第ニ部の4章「 Το καπηλείον 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Δ 、第ニ部の4「 ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟΝ 」を、少し 


 Είπομεν ότι ο Κώτσος μετά του Γόμνου είχον διέλθει, υπό το παράθυρον της Κάκιας. Ο Γόμνος δεν ετόλμησε να υψώση το βλέμμα・ ο Κώτσος όμως είδε την νέαν.
 Εισήλθον εις καπηλείον τι, και διέταξε τον κάπηλον να φέρη οίνον. Βλέπων δε ότι ο Γόμνος εφαίνετο ανήσυχος, είπε πρός αυτόν. 
 ― Και πρώτον, είπε μοι・ μη τυχόν είσαι συγγενής της κυρίας Κάκιας; 

 カキアの窓の下を、ゴムノスが通りその後をコーツォスが通ったことは、既に語った。ゴムノスは大胆に視線を挙げることはしなかった。けれども、コーツォスは少女を見上げた。 
 二人は居酒屋に入った。亭主にワインを持ってくる様に命じた。コーツォスは、ゴムノスが心配そうに見えたので、彼にこう言った。 
 「まず、僕にこう言った、「もしかして、カキアさんの親類?」」 


posted by kyotakaba at 08:49| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月27日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 10

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その10。 

Η αχυρένια στρωμνή μας πάνου στο λιακωτό που λιάζαν τη
  μαύρη σταφίδα.
Κάτου στον κάμπο τα κουδούνια, οι γρύλοι, τα ποτάμια.
Βύθιζα τη ματιά στο γαλαξία, έτσι καθώς βουτάμε το δάχτυλο
  σ' ένα βάζο γιομάτο μέλι.
Δεν είχα φόβο.
Κρέμαγε η μάνα μου το βλέμμα της μέσα στη νύχτα, σαν ένα
  μεγάλο φανάρι πάνου απ' τη σκέπη του ύπνου μου και
  χάνονταν όλες οι σκιές απ' την καρδιά μου.
Ο κόσμος ήταν στρογγυλός και μυρωδάτος, όμοιος με δροσερό
  καρπούζι.
Όλα τα νιώθαμε στη γεύση.
Δε χρειαζόταν καμιά γέφυρα για να περάσω αντίπερα.
Απ' τα χρυσά σκαλοπάτια του φεγγαριού ανέβαινα στον ουρανό
  και καθισμένος στα γόνατα του Θεού, έπαιζα με τα σοβαρά
  του γένια καθώς έπαιζε τ' άσπρο μας γατάκι με τα κρόσσια
  της κουρτίνας.  

日光浴室の上で、敷詰められたぼくらの藁が、 
    黒い干しぶどうを日に乾かせている。 
草原の下には、鐘、コオロギ、川。 
ぼくは視線を銀河に沈める、ちょうど、ぼくたちが指を 
    蜜でいっぱいの壷に浸す様に。 
ぼくは恐くはなかった。 
ぼくのかあさんが、夜の間、まなざしをぼくに掛けていてくれる、 
    まるで、ぼくのおねむのかさの上のランプの様に、 
    それで、ぼくのこころから影がみんな消えて行く。 
宇宙は丸くて好い薫りがした、ちょうどみずみずしい 
    スイカに似ている。 
ぼくたちは、それらみんなの味がわかる。 
ぼくが反対側に渡るのに、橋は要らない。 
ぼくは、月の金色の階段で空に昇って、 
    神様の膝に座り、 
    ぼくたちの白いねことカーテンの房で遊ぶのと同じに、 
    神様の立派なあご髭でずっと遊んでいた。 

2018年04月21日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し  

 Η κυρία Ρίζου την είχε γνωρίσει εν Μασσαλία. Ουδέποτε ψυχοκόρη ηγάπησε τρυφερώτεραν την θετήν μητέρα της, ής αναγνωρίζει όλην την αξίαν. Δικαίως δε απετάθη πρός ατήν προκειμένου περί του μέλλοντας της θυγατρός της. Η κ. Μαρκώνη ήτο η πιστοτάτη φύλαξ του κειμηλίου τούτου, ήτις ηδύνατο να ευρεθή. Διότι εθεώρει την διεξαγωγήν της υποθέσεως ταύτης ως ίδιον αυτής κόσμημα, και από τούδε μάλιστα ήτο έτοιμος να καυχηθή υπέρ της επιτυχίας. 

 リゾス夫人は、彼女とマルセイユで知り合った。「養女」の彼女は、優しい継母を一度も愛したことはなかった。ただ、価値を認めていただけだ。本当に、彼女は、現在も、自分の娘の将来について頼んだりはしてなかった。その娘が受け継ぐことの出来る家宝の誰よりも誠実な守護者が、マルコニス夫人だった。彼女は、考えたことを実行出来ることが自信の誇りだと考えていたので、この瞬間にも、大成功で満悦していた。 

第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」、おわり。 

posted by kyotakaba at 07:37| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月19日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 9

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その9。 

Στα χείλη μας δεν είχαμε τη γεύση της πικροδάφνης.
Στα μαλλία μας δεν είχαμε τη σκόνη του χωρισμού.
Δεν είχαμε στη μνήμη στάχτη.
Δε ρωτούσαμε: ≪ Ο Χριστός ή ο Διόνυσος; ≫ ( όπως έγραφε κάπου
  ένα βιβλίο που το διαβάσαμε ύστερα από χρόνια, με κάτι
  τόσα δα ψηφιά, σαν πόδια ψύλλου ).
Ο δικός μας Χριστός είχε περασμένα στ' αυτιά του τσαμπιά
  σταφύλια.
Κι άν ήτανε το βλέμμα του γλαρό κι ονειρεμένο, ο χιτώνας του
  ήταν υφασμένος με μαλλί τράγου κ' ευώδιαζε κοπριά κ'
  ιδρώτα. ( Μή τάχα δε γεννήθηκε στη φάτνη; )
Γι' αυτό αγαπούσε τ' άσπρα αρνάκια και τα παιδιά που μοιάζουν
  με τ' αρνάκια.
Κι άν ήρθε από τον ουρανό είχε το σπίτι του στη γή μας.
Εμείς τον βλέπαμε κάθε πρωί να ρίχνει σπόρους λουλουδιών
  πάνου στο χώμα, ενώ στο πλάι του σκυφτοί οι αγρότες όργωναν
  τα κόκκινα χωράφια.
Όλα τα κρίνα που φυτρώναν στους αγρούς εκείνος τα 'σπειρε.
Δεν έλεγε: ≪ πεθάνετε για να λευτερωθείτε ≫.
Έλεγε μόνο: ≪ ζείτε κι αγαπάτε ≫.
Και καθώς άγγιζα το χέρι της Ρηνούλας ένιωθα που ο Χαριστός
  ήταν μαζί μας.
Ο ήλιος τραγουδούσε μέσα στο αίμα μας.

ぼくたちの唇には、夾竹桃の味はしなかった。 
ぼくたちの髪には、ぱらぱらと埃はかかってない。 
ぼくたちは、灰色の思い出はない。 
「ハリストス、それとも、ディオニソス?」って、ぼくたちは聞いたりしない。( それはちょうど 
    何年か後にぼくたちが読んだ本に書いてあった、 
    まさに蚤の足の大きさの文字で書いてあった。 ) 
ぼくたちだけのハリストスは、以前、耳に 
    葡萄の房を着けていた。 
ハリストスは夢から出た様に美しかった、その美しさをカモメが見ていたかもしれない 
    彼のキトンは山羊の毛で織られていて、糞と汗の 
    匂いがした。 ( でも、飼い葉桶で生まれたのではなかったでしょう? ) 
それだから、彼は、白い子羊と子羊に似た子供たちが 
    好きなのだ。 
空から来たとは言っても、ぼくたちの大地に家があるのだ。 
ぼくたちは、毎朝、彼が大地の上に花の種を降らせ、 
    それに、彼の側では、身を屈めた農民たちが 
    赤い畑を耕しているのを見る。 
この野原に生えているユリの全部を、彼が撒いたのだ。 
彼は言わない、「死んで自由になりなさい」と。 
ただ、「生きなさい、そして、愛しなさい」と言う。
リノウラの手に触れると、僕は感じる、ハリストスがぼくらと一緒に 
    いる、と。 
太陽が、ぼくたちの血の中で歌っている。 

2018年04月14日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

Αλλά πώς κατήντησεν εις Σμύρνην; Εσκέφθη να μεταβή εκεί, όπως αναπαυθή από των κόπων της・ διότι είχεν ακούσει να ομιλώσι περί της Ανατολής ως χώρας, εν ή υπάρχουσιν οι αναπαυτικώτατοι σοφάδες του κόσμου. Ίσως ήλπισεν ότι ήθελεν ευρεθή και δι' αυτήν φιλεύσπλαγχνός τις και ελεήμων Πέρσης ή Αρμένιος, όστις να περισυναγάγη την καταπεπονημένην και απηυδηκυίαν ζωήν της...  

けれども、何の様にしてスミルニに落ち着いたのか? 自分の苦労から離れゆっくりしてそこで暮らそうと考えていたのだ。彼女は、東の国のことについて話されるのを、特に、非常に安楽なソファがあると言うことを、聞いていたからなのだ。おそらくは、彼女はペルシャ人あるいはアルメニア人は彼女に細かな心配りと慈悲を持って接するだろうとと期待していたのだ。彼女の消耗し尽くされた人生に深い同情を集めるだろうと思っていた…、
posted by kyotakaba at 08:22| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月09日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 8

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その8。 

Α, Τα δικά μας βράδια, τα φεγγερά και τα μεγάλα, γιομάτα
  λουλούδια, καμπάνες, άστρα κι αγγελούδια, γιομάτα από τη
  μυστική φωνή του θεού.
Φιλούσαμε το χέρι της σιωπής όπως φιλούν το κόνισμα οι τσοπάνοι
κάθε σκόλη που κατεβαίνουν απ' τα βοσκοτόπια για να
λειτουργηθούν.
Ακούγαμε, στο δάσος πέρα, το κόκκινο άλογο τ' Αι-Γιώργη που
  χτύπαγε τα πέταλα στις πέτρες κ΄οι πέτρες βγάζανε σπιθίτσες
  γαλανές, σα ν' ανάβανε οι ξωμάχοι τα τσακμάκια τους.
Η μυρωδιά του κάμπου ευώδιαζε τον ύπνο των περιστεριών.
Κι ο ύπνος των περιστεριών έμοιαζε με ανοιγμένο κρίνο που μέσα
  του δυό φίλες πεταλούδες κάθονται και μιλούν για τις
  αχτίνες.
Μεγάλοι κύκλοι φωτεινοί ανεβαίναν απ' τα ποτάμια στον
  απέραντο ουρανό.
Η Ρηνούλα κ' εγώ αγρυπνούσαμε ώσπου να βγεί το γελαστό
  φεγγάρι να φωτίσει το δρόμο της Παναγίας που κατεβαίνει να
  ευλογήσει τα χωράφια.
Κάθε φορά που ένα πεφτάστερο κρεμιόταν στον αέρα, λέγαμε πώς
  μιά χορδή έσπασε απ' τα μαντολίνα των αγγέλων και περιμέναμε
  ύστερ' απ' το φώς ν' ακούσουμε τον ήχο.
( Αυτό μας το 'χε μάθει ο δάσκαλος: πρώτα το φώς μας φτάνει κι
  ο ήχος ύστερα ).
Ο δάσκαλος δεν ήξερε τί λέει.
Εμείς ακούγαμε μαζί το φώς και το τραγούδι.

ああ、ぼくたちの夜、輝いて大きい、花々でいっぱい、 
    鐘、星々と天使たち、 
    不思議な神の声でいっぱいの夜。 
ぼくたちは静かな手にキスをする、羊飼いたちがお休みにはいつも 
    イコンにキスする様に。お休みには、羊飼いたちは、 
    ミサの司式をしに牧場から降りて来る。 
ぼくたちには聞こえる、向こうの森で、聖ヨルギ踊りの赤い馬が 
    蹄鉄を石に打ちつけるのが。石は青い火花を出している、 
    まるで、農民が火口に火を点ける様だ。 
草原の薫りが鳩たちの眠りに漂っている。 
鳩たちの眠りは開いたユリに似ている、 
    ユリの中では、二羽の仲良し娘の蝶々が座っていて、 
    光線のことを話している。 
大きな輝く円が川から出て、 
    果てのない空に昇った。 
リノウラとぼくはずっと起きていた、そうしたら、にこにこ顔の月が出て来て、 
    至高の聖女の通る道を照らした。聖女はこの道を 
    降って行って、あたりの畑を祝福する。 
流れ星が風に載る度に、ぼくたちは、 
    天使のマンドリンの弦が弾かれた、と言って、 
    光の後から来る音を聴こうと待った。 
( それは、前に学校の先生がぼくたちに教えてくれたこと。最初に光が来て、 
    音はその後に来る。 ) 
先生は、なんて鳴るのかは知らなかった。 
ぼくたち二人は一緒に、光と音を聴くんだ。 

2018年04月07日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し  

 Η εκ γενετής αύτη τυχοδιώκτρια, ορμηθείσα από της πατρίδος αυτής Ιταλίας, της πολλαχώς ευνοημένης ταύτης χώρας, είχε γυρίσει όλον τον κόσμον. Διέτριψε δεκαπέντε μήνας εν Κωνσταντινουπόλει, τρία έτη εν Βενετία, πέντε εν τω Άστει του Λονδίνου, και τέλος είχεν εκπέσει εις Μασσαλίαν εκ Μαδρίτης προερχομένη. Διέμεινεν εκεί επί τέσσαρα έτη και ενυμφεύθη δίς. 

 生まれつきの冒険好きで、故国イタリアを飛び出てから、世界のたくさんの好きな国々を回って来たのだった。コンスタティノープルに十五か月、ベネティアに三年、大ロンドンに五年滞在した。最後に、マドリッドを経由してマルセイユに落ち着いた。そこに四年滞在して、二度結婚した。 posted by kyotakaba at 07:59| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月01日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 7

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その7。 

Η Ρηνούλα κοιτούσε τη δύση. Το κόκκινο νεράτζι του ήλιου
  γλίστηρησε απ' το χέρι της ημέρας κ' έπεσε στούς μενεξέδες
  του βουνού.
Ένα μακρύ τριανταφυλλένιο σύγνεφο έφεγγε πάνου απ' τις
  στέγες.
Η Ρηνούλα φώναξε: ≪ Θέλω ένα φόρεμα μακρύ από τριανταφυλλένιο
  σύγνεφο ≫.
Κ' εγώ της είπα: ≪ Θα σου το φέρω αύριο ≫.
Η εμπιστοσύνη γέμιζε το δειλινόν αγέρα και δεν μιλήσαμε άλλο.
Περάσαμε κάτου απ' τα δέντρα σιωπηλοί κι ακούγαμε τους
  γρύλους που σκαλώναν στα μαλλιά της νύχτας.
Έξω από τις αυλές που ευώδιαζαν, οι αγελάδες ήμερες, με τα
  μεγάλα μάτια τους κλειστά, ονειρευόνταν τον παράδεισο.

リノウラは日没を見詰めていた。真っ赤なダイダイの様な太陽が 
    お昼の手からすり抜けて、 
    スミレ色の山々に落ちた。 
長いバラ色の一本の雲が、連なる屋根の上で、 
    輝いていた。 
リノウラは叫んだ。「バラ色の雲で出来た長いドレスが 
    欲しい。」 
それで、僕は彼女に言った。「あした、持って来て上げよう。」 
安心感が夕方の風に満ちていた、それで、ぼくたちはもう何も話さなかった。 
ぼくたちは黙って樹々の下を通った、すると、コオロギが聞こえた、 
    コオロギたちは夜の髪に攀じ上るところだった。 
好い薫りのする庭から外に出て、お昼の雌牛は、 
    その大きな目を閉じて、天国を夢見ていた。 


2018年03月31日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

Την νεότητα αυτής είχε καταναλώσει εις το να νυμφεύηται και να διαζευγνύηται. Όθεν εθεώρει το σύστημα τούτο ως το ψυχαγωγικώτατον και χαριέστατον άθυρμα του προώρου γήρατος αυτής, άν ηδύνατο να το εφαρμόση και εις πάντας τους γνωρίμους αυτής. 

 彼女は、結婚と離婚に自分の娘時代を費やしてしまっていた。それだから、彼女はその結婚と言う制度を最上の気晴しと考えていて、早々と老いた彼女の玩具にしてしまっていた。それが出来るなら、知り合いの誰にでもこれを当て嵌めるのだった。 

posted by kyotakaba at 08:21| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月25日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 6

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その6。 

Όταν ξυπνούσαμε θυμόμαστε και γελούσαμε.
Ψάχναμε πίσω απ' τους ώμους της μητέρας να βρούμε και να
  πούμε τα μυστικά των αγγέλων.
Μα οι μητέρες μας είχαν το νού τους στο μαγέρεμα και δε βλέπαν
  τα μάτια μας.
Τότε σοβαροί και λυπημένοι πηγαίναμε κάτου απ' τα δέντρα και
  σχεδιάζαμε στο χώμα, μ' ένα χλωρό κλαδί μυρτιάς,
  τα σύγνεφα και το πρόσωπο της πρώτης βροχής.

Η νύχτα περαπατούσε στη στέρνα του κήπου μας όπως
  ο Χριστός πεπατούσε στη θάλασσα.
( Έτσι έγραφε το βιβλίο που μας διάβαζε ο πατέρας μετά
  το δείπνο ).
Ήταν μιά γεύση ζεστού ψωμιού και γιασεμιών στον αέρα.
Το φώς του δειλινού χτυπούσε ακόμα στην καρδιά των φύλλων.
Βάζαμε το αυτί στον τοίχο της μάντρας ν' ακούσουμε το βήμα της
  σιωπής που περνούσε πίσω απ΄τα δάση και τους λόφους.
― Ένα βήμα σιγαλό και μακρινό σα να περπάταγε ένα κάτασπρο
πουλί στις καστανές πευκοβελόνες της πλαγιάς, σα να 'σπαζαν
  στον ισκιωμένο αέρα λεπτές φυσαλίδες από φώς.
Κάτι έτρεμε κρυμμένο στην καρδιά μας πού ζήταγε να
  τραγουδήσει και δεν του δίναμε φωνή.
Και καθισμένοι στις ψηλές ταράτσες, πλάι στις γλάστρες,
  κλαίγαμε σιωπηλοί και λυπημένοι, μικροί μπρός στην απέραντη
  χαρά που μας πλημμύριζε.
目が覚めた気、ぼくたちは、思い出して笑った。 
そして、天使の秘密を見つけて教えてあげようと、 
    母さんたちの肩のうしろを探し回った。 
ぼくたちの母さんたちは、料理に一心不乱で、 
    ぼくたちの目を見ない。 
それだから、ぼくたちは悄気て哀しくなって、樹の下に行って、 
    ミルテの瑞々しい枝で、 
    雲と最初の雨の顔を地面に描く。 

夜がぼくたちの庭の溜め池の上を歩いている、ちょうど、 
    ハリストスが海の上を歩く様に。 
( それから、本を書く、それを夕食のあと父さんがぼくたちに読んでくれる。 ) 
風には、ジャスミンと熱いパンの味がした。 
夕方の光が、まだ、葉々の中心に当たっていた。 
ぼくたちは耳を囲いの壁に当てる、そして、沈黙の足音を聞く、 
    その足音は、いくつもの森と丘のうしろを通って行く。 
― 遠くの静かな一つの足音、真っ白な鳥が 
    丘の斜面の栗色の鋭い松葉の上を歩く様、 
    陰になった風の上で、光で出来た泡を壊す様に。 
何かがぼくたちのこころの中に隠れて震えている、それは、 
    歌いたいと強く願っている、でも、ぼくたちは、それに声を与えない。 
高い屋上の植木鉢の側に座って、ぼくたちは、 
    悲しくて声を立てずに泣いた。溺れさせる様に押し寄せる 
    無限の喜びが前にあったけれど、ぼくたちは小さな子供だから。  


2018年03月24日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Η κ. Μαρκώνη ήτο γυνή πεντηκοντούτις, και είχεν αλλάξει τέσσαρας ή πέντε νομίμους συζύγους εις την ζωήν της. Ήδη ήτο ελευθέρα. Όθεν εχρησιμοποίει την σχολήν ταύτην εις το να υπηρετή τους φίλους της. Ήτο η μάλιστα αφωσιωμένη καρδία. Το να διαλύση αρραβώνα ή γάμον τινά ― όπως ευεργετήση μίαν φίλην αυτής ― ήτο η μεγίστη ηδονή του πνεύματός της.  

 マルコニス夫人は、五十年輩の女性だった。生涯の内に、四回か五回、夫を変えていた。彼女はもう自由だった。暇を自分の友達に仕えることに使っていた。それが彼女の心を占めていたのだ。婚約や結婚を解消させることは、― それも彼女の恩義のある友人であるのだから ― 彼女の精神の最大の喜びだったのだ。 
posted by kyotakaba at 08:20| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月17日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Ήτο μεσάνυκτα, ότε η κ. Ρίζου και η <κ.> Μαρκίωνη εχωρίσθησαν, ο δε κ. Ρίζος, όστις εν τώ μεταξύ είχεν επιστρέψει εις την οικίαν αυτού, εξηπλώθη προσωρινώς επί ανακλίντρου τινός και απεκοιμήθη, ήδη πρό πολλού, αναμένων να εξέληθη εκ του κοιτώνος η κ. Μαρκώνη. Αύτη απεχαιρέτισε την ψυχοκόρη της και απήλθε. Καθ' οδόν δε ανέπτυσσεν ευρύτερον τους συνδυασμούς, ούς έμελλε να μεταχειρισθή κατά του Ζέννου. 

 リゾス夫人とマルコニス夫人が分かれたのは、真夜中だった。リゾス氏と言えば、その間に、自分の家に戻っていたのだが、ソファーの上で手足を延ばして横たわり、うつらうつらしていた。もうかなり前から、マルコニス夫人が彼の自宅から帰って行くのを待っていたのだ。夫人は彼女にとっての養女に暇の挨拶をして、帰って行った。けれど、途中で、広く様々な組み合わせに広げて行った。それは、どれも、ゼノスに関わるものだった。 


posted by kyotakaba at 08:23| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月12日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 5

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その5。 

Ξέρεις εκείνες τις μικρές φωνές που ανεβαίνουν απ' την καρδιά
  των σπόρων ως τα όνειρα των προβάτων και των πουλιών;
Τότε τα πουλιά χώνουνε το κεφάλι στη ζεστή φτερούγα τους και
  μαθαίνουν τ' αυριανά τους τραγούδια.
Το βράδυ έπεφτε μαλακό στους αγρούς έτσι όπως η μητέρα ρίχνει
  το λάδι στο λύχνο.
Οι γυναίκες καθισμένες μπροστά στ' ανοιγμένα κατώφλια,
  αποκοίμιζαν τα βρέφη τους κι ο ουρανός άνθιζε πάνου απ' τον
  ύπνο των παιδιών.
Ψηλά, πολύ ψηλά, πάνου απ' τις άσπρες αυλές με τα γαρούφαλα
  και τα γεράνια, πάνου από τα παράθυρα με τα κανάτια και
  τα βασιλικά, πάνου από τους μικρούς περιστεριώνες,
  κουβέντιαζαν τ' αστέρια ώς τον όρθρο τα μυστικά των αγγέλων.
Ένας μικρός απρόσεχτος άγγελος - έτσι λέγαν τ' αστέρια - έφυγε
  κρυφά απ' την πόρτα του παραδείσου, κατέβηκε στα πατητήρια
  του χωριού, ήπιε ένα κροντήρι μούστο κ' ύστερα μεθυσμένος
  χτυπούσε ολονυχτίς τη μεγάλη ασημένια καμπάνα του
  ορίζοντα και βούιζε ο αγρός και ο ύπνος μας καθώς βουίζει
  ο τρούλος της εκκλησιάς κάθε γιορτή.

種の中心からあがって来る小さな声を知っている? いくつもあるけど、 
    羊たちや鳥たちの夢の様なあの声だよ? 
夢を見てる時、鳥たちは暖かい翼の中に自分の頭をうずめている、 
    明日の歌を覚えているところだ。 
宵には、野原にふんわりと、ハリストスは落ちて来る、ちょうど 
    母さんがランプに油を注ぐ様に。 
家の開けられた戸口の前に座っている女の人たち、 
    自分たちの赤ちゃんを寝かしつけている、そして、 
    子供たちの眠りの上で、空が花を咲かせている。 
カーネーションとゼラニウムの咲いたお庭の上、高くずっと高くで、 
    小さな水差しとバジルのある窓の上、高くずっと高くで、 
    小さな鳩小屋の上、高くずっと高くで、 
    星たちがおしゃべりをしている、天使の秘密のこと、明けの礼拝までずっと。 
星たちはこう言っている、― うっかり者の天使が一人こっそり 
    天国の門から出て行って、村のワイン搾汁機に降りて行った、 
    クラテール一杯のワインを飲み、それから、酔っぱらって、 
    一晩中、地平線の銀の鐘を打ち続けた、 
    すると、野原も唸り続けるので、ぼくたちの眠りも 
    お祭りの時の教会の丸天井の様に、唸っている。 


 
    

2018年03月10日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」14

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Η νέα αύτη ηγνόει τί συνέβαινεν εντός της καρδίας της. Αλλ' ηγάπα πράγματι τον Ζέννον μετά της διαφοράς ότι τον ηγάπα με το εφήμερον εκείνο αίσθημα, όπερ μόνον εκ πείσματος και εξ αντιζηλίας δύναται να τραφή. Το πύρ εκείνο του έρωτος του νέου πρός την Μαρίναν, καθ' όλον τον από Μασσαλίας διάπλουν, διήλθε πλησίον της Κάκιας και την έκαυσεν. Εμεθύσκετο εκ του αρώματος τούτου, όπερ έπνεε πρός την ορφανήν νέαν και δεν την εσυγχώρει διά τούτο. Δεν ενόει διατί αύτη μόνον γελοίους έρωτας ενέπνευσεν εν τώ βίω της, ενώ η άλλη ήτο τόσον ευτυχής εις τα όμματά της. Όθεν ήφριζεν εκ ζηλοτυπίας.  

 娘は、自分の心の中で何が起こっているのかを気付かなかった。カキアは、その場限りの感情で愛すると言うのとは違う思いで、ゼノスを愛し続けていた。その思いは、ただただ頑固さと負けん気から来ていて、いくらでも湧き上がって来るのだった。マリナに向けた若者の恋の火は、マルセイユからの航海の間中、カキアの側を通り抜けて行ったのだが、彼女も燃やしたのだ。孤児となった少女へ向けて吹く香りに酔い痴れたカキアは、その為に、彼女を赦さなかったのだ。カキアは理解出来なかった、マリナの命の中で生気を与えているのは僅かに恋だけだと言うこと、それだから、カキアの目にはマリナがとても幸せに見えると言うことが。それ故、嫉妬が油を注いでいたのだ。
posted by kyotakaba at 07:51| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月03日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」13

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Η Κάκια, ήτις εξηκολούθησε ν' ακροάται κρεμαμένη εκ της θύρας, ησθάνθη σφοδροτάτους τους παλμούς της κραδίας αυτής, εις ούς μη δυναμένη ν' αντιστή και προβλέπουσα άλλως εγγίζον το τέλος της συνδιαλέξεως, απεμακρύνθη και εισήλθεν εις τον κοιτώνά της, ίνα ονειροπολήση ανέτως την οικοδομουμένην ήδη ευτυχίαν αυτής, ής η κ. Μαρκώνη έμελλε να θέση το επιστέγασμα. Ή μη απήλθεν ίνα πνίξη τας πρώτας τύψεις του συνειδότος; 

 カキアは、戸に寄り掛かって聞き続けていたのだが、自分の心臓の激しい鼓動を感じていた。耳を押し当てることはもう出来なかったけれど、会話は終りに近づいていると推測したのだ。そして、その場を離れて、自分の部屋に入って行った。そうして、既に建て終わっている彼女の幸運の上を気儘に歩き回るのだった。その幸運と言う建物の屋根は、マルコニス夫人が載せることになっていたのだ。あるいは、何よりも罪の意識を圧し去る為に離れたのではないのか?
posted by kyotakaba at 08:14| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月26日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 4

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その4。 

Τότε μας αγαπούσε ο Χριστός, ο καλός Χριστός του σπιτιού, της
  μικρής ασβεστωμένης εκκλησιάς και του δάσους.
Αυτόν το Χριστό δεν τον ξέρουν οι μεγάλοι.
Ο δικός μας Χριστός δεν είχε πρόσωπο χλωμό μήτε μεγάλα
  δάκρυα λαμπερά κρεμασμένα στα ξανθά ματόκλαδά του.
Δε μύριζε σκιά και καρτερία. Δεν έλεγε: μη.
Το δέρμα του ήταν ρόδινο σα μικρού κοριτσιού και μύριζε όλος
  πορτοκάλι.
Ερχόταν το βράδυ, απ' τη γυαλιστερή θάλασσα των σταχυών, για
  να μοιράσει στα ήσυχα παιδιά παπαρούνες και παιχνίδια.
Στα γαλανά του μάτια περνοδιαβαίναν τα χαμόγελα καθώς
  περνούν στον πρωινό ουρανό τα περιστέρια.
Κ' εγώ κ' Ρηνούλα ήμαστε φρόνιμα παιδιά.
Δε λερώναμε τα χέρια μας με χώματα.
Δε βάφαμε τα μούτρα μας με μούρα.
Διαβάζαμε τ' αλφαβητάρι.
Ταίζαμε τα πουλιά τ' ουρανού.
Και μαθαίναμε να τρώμε τα χόρτα με το πιρούνι.
Γι' αυτό κι ο Χριστός μας χάιδευε τα βράδια στα μαλλιά κι
  αποκοιμόμαστε ήσυχα κάτου απ' τη θαλασσιά κληματαριά που
  βάραινε απ' τα ολόχρυσα τσαμπιά των άστρων.

それから、ぼくたちをハリストスは愛している、ずっと、親切なハリストスは、 
    家を、漆喰を塗られた小さな教会を、森を、ずっと愛している。 
このハリストスを、大人たちは知らない。 
ぼくたちのハリストスは、青白い顔ではないし、金色の睫毛に 
    輝く大きな涙をぶら下げてもない。 
影や辛気臭さの気配もしない。僕たちのハリストスは、「否」を言わない。 
彼の肌は幼い女の子の様にバラ色で香りはまったく 
    オレンジの様。 
ハリストスは、宵には、ピカピカ光る麦の穂の海から来ていた、 
    そして、もの静かな子供たちにひなげしとおもちゃを配った。 
ハリストスの青い目には、いくつもの笑いが次から次へと通って行く、 
    ちょうど、鳩たちが早朝の空を行く様に。 
それで、ぼくとリノウラは、お行儀のいい子。 
泥で手を汚していない。 
クワの実でおかおに色をつけてない。 
ぼくたちは『アルファビターリ』を読んでいる。 
お空の鳥たちにえさをあげている。 
それに、ぼくたちは、フォークで野菜を食べるのを教わっている。 
だから、僕たちのハリストスは、毎晩、髪を優しくなでてくれる、 
    それで、ぼくたちは、海のぶどうの蔓の下でねむりこむ、 
    蔓からは、星々の純金の房が垂れ下がっている。 

2018年02月25日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 3

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その3。 

Ο ήλιος ήταν πονηρός. Έχωνε τα χρυσά του κέρατα, σαν
  τράγος, ανάμεσα στις καλαμιές, και το χρυσό του μάτι
  παραμόνευε τη γή.
Στη βρύση πλέναν οι κοπέλες τα πλουμιστά τους μεσοφόρια
  γιομάτα πράσινα πουλιά και κόκκινα λουλούδια.
Ο μεσημεριανός αγέρας γαργάλαγε τις χωματένιες φτέρνες των
  ξαπλωμέναν χωρικών και τις μασκάλες των κοριτιών.
Και τα κορίτσια θύμωναν και γέλαγαν.
Και πάνου οι λεύκες που έβλεπαν τ' αστεία καμώματα του αγέρα
  και το παιχνίδισμα των κοριτσιών, ξεκαρδιζόνταν απ' τα
  γέλια, κι όλες μαζί χτυπούσαν παλαμάκια με τις μικρές
  ασημένιες παλάμες τους.
Το γέλιο τους το παίρναν τα σοβαρά πλατάνια κ' οι ευγενικοί
  ευκάλυπτοι, και σάλευε όλη η ρεματιά απ' τα γέλια των
  πουλιών, των νερών και των φύλλων.
Κ' εμείς κρυβόματε κάτου απ' τα πράσινα φουστάνια των
  θάμνων κι αφουγκραζόμαστε το λαχάνιασμα της γής και των
  λουλουδιών τα καρδιοχτύπια.

太陽はいじわるだった。自分の、山羊のに似た、金の角を 
    葦の間に突き刺して、自分の金色の片目が 
    大地を待ち伏せていた。 
泉で、女の子たちは、緑の鳥たちと赤い花々でいっぱいの 
    縁飾りの付いたペチコートを洗っている。 
正午の風が、寝転がった村人の踵と 
    女の子たちの腋をくすぐる。 
女の子たちは、怒って笑う。 
すると、上で、風のいたずらと女の子たちの遊びを 
    見ていたポプラの木立が、 
    子供たちの笑い声に笑い転げて、
    みんな一緒に、小さな銀の掌で拍手を打つ。 
まじめなプラタナスたちも、上品なユーカリも、 
    その笑いを引き継いで、鳥たちや、たくさんの水滴や、 
    たくさんの葉っぱの笑い声で、谷川全体が揺れている。 
そして、ぼくたちは、木立の緑のドレスの下に隠れている、 
    そして、大地の喘ぎと花々の鼓動の 
    小さな音に耳を峙てている。 

2018年02月24日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」12

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Διεδόθησαν εις την Μασσαλίαν ιστορίαι; Εις το όνομα της Μαρίνης; 
 ― Μάλιστα εγώ τας διέδωκα. Λοιπόν αφού τας διέδωκα τότε, τί μου κοστίζει να τας επαναλάβω και τώρα; 
 ― Ώ εύγε! συ εφευρίσκεις θαυμάσια σχέδια τω όντι. 
 ― Και θα του αναφέρω μάρτυρας, ζωντανούς και αποθαμένους. Θα τον προκαλέσω, άν υπάγη εις Μασσαλίαν, να εξετάση και να μάθη. Ώ μη ανησυχής. Κάμνω θαύματα・ όσον ψυχρά φαίνομαι τώρα, τόσον δραστηρία είμαι εις έργον. Να με ιδής δεν θα με γνωρίσης. 
 ― Σε γνωρίζω, σε γνωρίζω!
 「マルセイユで広まっていたお話し? マリナの名前で?」 
 「そうよ、わたしが言い触らしたの。それで、わたしが言い触らしたものだから、それをまた言って、自分に悲しい思いをさせるのよ。」 
 「まあ、それはいいわ。あなたは、すばらしいことを思い付くのね、ほんとうに。」 
 「彼に目撃者のことを言うつもりなの、生きている人たち、死んだ人たちのね。それで、マルセイユに行ったなら、調べて聞いて来る様に彼にお願いするのよ。ああ、心配しないで。驚く様なことをするのよ。今は寒く思えるから、仕事にそれだけ精力的なのよ。わたしを見ないで、あなたはわたしが分からないでしょう。」 
 「分かるわ、わたしはあなたが分かるわ!」
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月17日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Όχι・ είναι λόγος σπουδαίος.
 ― Άς είναι λοιπόν και τούτο, είπε μειδιώσα η <κ.> Μαρκώνη. Λοιπόν άκουσε το σχέδιόν μου.
 ― Ακούω.
 ― Θα υπάγω να εύρω τον Ζέννον και θα του κατηγορήσω την μνηστήν του. Ησύχασε. Δεν θα είπω λόγια του αέρος. Θα είπω ιστορίας, αίτινες διεδόθησαν άλλοτε εις την ελληνικήν αποικίαν της Μασσαλίας. Μόνον πώς ήσαν όλα μύθος.

 「いいえ。それが主な理由よ。」 
 「それなら、そういうことにしましょう。では、わたしの計画を聞いて頂戴。」と、マルコニス夫人は言った。 
 「聞きましょう。」 
 「わたしはゼノスに会いに行くつもりなの。それで、彼の記憶を問い質そうと思うの。落ち着いてちょうだい。妄言を言いはしないわ。お話しを話すのよ。昔、マルセイユのギリシャ人居留地で広まっていた話しなのよ。みんな伝承だけれどもね。」
posted by kyotakaba at 09:00| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月14日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 2

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その2。 

Πόσον καιρό αποδημήσαμε στους δρόμους των χελιδονιών;
Ήλιος πολύς δεν ήταν πουθενά για να ζεστάνουμε τα χέρια μας.
Μέσα μας ένα σπουργίτι κρύωνε.
Πεθυμήσαμε τον κάμπο με τα χαμομήλια, με το ψηλό χορτάρι
  όπου κυλιούνται τα ξανθά μοσκάρια.
Πεθυμήσαμε τ' αγαθά μάτια των μοσκαριών για να κοιτάξουμε τη
  γή, τον ουρανό, και την καρδιά μας.
Πού αφήσαμε το σιωπηλό χαμόγελο που δεν ξέρει και χαίρεται;
Σε ποιά γωνιά της αυγής έχουμε πετάξει την άσπρη κυριακάτικη
  ποδιά μας και το πρώτο σχολικό τετράδιο με τ' αδέξια σχέδια
  των προβάτων και των ανθρώπων;Ώρες καλές καθώς το χέρι της μητέρας πάνου στο μέτωπο
  κοιμισμένου παιδιού.
Η ανοιξιάτικη αυγή πηδούσε απ' το παράθυρο σαν εύθυμη
  χωριατοπούλα, μ' ένα καλάθι στα χέρια γιομάτο ροδάκινα.
Το γάλα που βράζει στο τζάκι και τραγουδάει το τραγούδι της
  υγείας μας, το τραγούδι της πρωινής δουλειάς του κάμπου.
Το δροσερό νερό στα κόκκινα μάγουλα και στα σγουρά μαλλιά
  μας.
Ο άγγελος που 'χαμε δεί στον ύπνο μας δεν ήταν αυστηρός.
Δεν κρατούσε μεγάλα κλειδιά να κλειδώνει το ντουλάπι του
  τοίχου με τα πολλά γλυκά - το στρογγυλό νεράντζι και το κίτρο.
Απλός, γελούμενος και ζωντανός, μ' ένα στεφάνι στάχυα στα
  μαλλιά, ανάμεσα στ' άσπρα του σύγνεφα, ήταν ένας βοσκός
  ηλιοκαμένος ανάμεσα στ' άσπρα του αρνάκια.
Θε μου, πόσο γλυκά γελούσε ο αγγελός σου.
Πόσο γλυκά γελούσαμε κ΄εμείς.

ぼくたちが、ツバメのいる通りに移り住んでいたのはどれくらいだっただろう? 
ぼくたちの手を温める太陽はどこにもいなかった。 
ぼくたちの間で、一羽のスズメが凍えている。 
ぼくたちは、背の高いカモミールでいっぱいの草原があればほんとに好いのにと思う、 
    そこでは、金の毛の仔牛たちが転げ回るんだ。 
ぼくたちは、仔牛の優しい目があればほんとに好いのにと思う、 
    仔牛の目は、大地を、空を、ぼくたちの心を見つめるんだ。 
ぼくたちは、ぼくたちのことをわからないし喜びもしない、無言の微笑みをどこに置いて来ただろう? 
ぼくたちは、ぼくたちのしろいよそゆきのエプロンと 
    人間たちとたくさんの羊の下手な絵を描いた一年生のノートは 
    曉のどのあたりに放り投げてしまったのだろう? 


とっても良い時間、それは、眠っている子供の額の上に 
    置かれた、お母さんの手の様だ。 
春の夜明けは、快活な村娘の様に、桃でいっぱいの籠を抱えて、 
    窓から飛び出す。 
竃でミルクが湧いている、そして、ぼくたちの元気の 
    歌を歌っている、草原の朝の仕事の歌を歌っている。 
ぼくたちの巻き毛の髪と、真っ赤な頬に、 
    気持ちのいい水が当たる。 
ぼくたちが夢で見ていた天使は、厳めしくはなかった。 
いくつもの大きな鍵も手に持ってなかった、その鍵で、お菓子 
    それから丸い橙とシトロンとでいっぱいの壁の戸棚に鍵を掛けると言うのだけど。
たったひとり、微笑んで生き生きとして、髪には麦の穂の 
    冠を冠って、真っ白な雲の群れの中にいる天使は、 
    真っ白な子羊の群れの中にいる日に灼けた羊飼いだった。 
かみさま! あなたの天使は、なんて優しく笑うのだろう。 
それで、ぼくたちも、こんなに気持よく笑っている。 

2018年02月10日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Ώ, εγώ είμαι το αυτίον της γής・ το αυτίον της γής και το στόμα της ψυχοκόρης μου κυρίας Ρίζου. 
 ― Τώ όντι. 
 ― Λοιπόν δι' όλους αυτούς τους λόγους, ο γάμος του Ζέννου και της κόρης του Βεργίνη επιμένεις ν' αναβληθή... εις άλλοτε. 
 ― Και δι' ένα άλλον λόγον προσέτι. Ωρκίσθην να κάμω γαμβρόν τον Ζέννον. 
 ― Αλλ' οι λοιποί λόγοι είναι μόνοι των αρκετά ίσχυροί・ ώστε άς λείψη ο τελευταίος.

 「そう、わたしは地獄耳なのよ、地獄耳で口が軽いのよ、リゾスさん。」 
 「そうね。」 
 「それでね、聞いたところではね、あなたは、ゼノスとベルギニスさんの娘さんとの結婚は、またの日に延期する様に言い張っていると言うことだけど。」 
 「他に分けがあるのよ。ゼノスを娘婿にすると誓っていたの。」 
 「でも、他の理由は、それだけで十分に根拠のあることよ。でも、最後の理由は無くても好いわね。」
posted by kyotakaba at 09:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月04日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 1

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その1。 

Σα να ΄ρθε φέτος η Άνοιξη κλαμένη.
Κάτου απ' τις λεύκες μένει σιωπηλή και δεν κοιτάζει

  τα παιδιά που παίζουν.
Λεπτό φλουρί από φώς πρασινωπό γλιστράει στο πρόσωπό της κι
  ακόμη δεν μπορεί να μας χαμογελάσει.
Όμως τα βράδια ένας γρύλλος τραγουδάει ανάμεσα στα σκονισμένα
  μου βιβλία, και μιά πυγολαμπίδα ανάβει το φανάρι
  της πάνου από τα χαρτιά μου, να γράφω αγρούς με γαλανά
  λουλούδια και καλαμιές όπου περνούν κοπάδια τρυγονιών.
Θυμάμαι τη βρυσούλα του χωριού γιομάτη πολυτρίχια, όταν δοκίμαζα
  στις μικρές τρύπες του καλαμιού να σφυρίξω το
  πρώτο σιγαλό τραγούδι της μεγάλης καλοκαιριάτικης νύχτας.
Κι απόψε μιά πυγολαμπίδα φωτίζει τ' ανοιχτό βιβλίο ενός κρίνου
  κ' ένας γρύλλος διαβάζει το ποιηματάκι του μικρού Χριστού
  πού αποκοιμήθηκε στο πράσινο χορτάρι.
Κ' εγώ πώ το τραγούδι της πυγολαμπίδας.
Όλα τ' αστέρια γνωρίζουν τον ήλιο.
Οί πυγολαμπίδες γνωρίζουν τ' αστέρια.
Κι ο ήλιος, αύριο το πρωί, που θα σταθώ στ' ανθισμένο κατώφλι
  κάτου απ' τ' αγιόκλημα, θα με γνωρίσει.
Θα βγάλω το σκούφο μου, θα κάνω το σταυρό μου σα να μπαίνω
  στην εκκλησιά και θα πώ την πρώτη-πρώτη προσευχή μου.


ことし、春は泣いている様だ。 
ポプラの並木の下で、黙ったまま、 
    遊んでいる子供たちを見てもいない。 
春の顔を古いレプタ金貨ほどの緑っぽい光の円が滑るけど、 
    ぼくたちに微笑みかけそうもない。 
けれども、毎夕、一匹のコオロギがぼくの埃の積もった本の中で歌っていて、 
    そして、ホタルが一匹、ぼくの用紙の上に灯を点す、 
    それで、ぼくは、青い花が咲き葦が繁っている野原のことを書く、 
    そこを、亀の群れが通り過ぎて行く。 
ぼくは、村の葦がいっぱいに生い茂った小池を思い出す、 
    葦の小さな穴を試してみたんだった、 
    夏の夜の最初のゆっくりした歌を吹いてみたのだった。 
そして、今夜は、一匹のホタルが百合の開いた本を照らすんだ、 
    すると、一匹のコオロギが小さなハリストスの短い詩を読む、 
    彼は、緑の小葉の上で居眠りをしていた。 
それなら、ぼくは、ホタルの歌をくちずさもう。 

星は、みんな、太陽を知っている。 
ホタルは、みんな、星を知っている。 
太陽が、明日の朝、きっと忍冬の花の下の閾に立っているぼくを 
    すぐに見分けるだろう。 
ぼくは縁なし帽を脱いで、まるで教会に入る様に、十字を切るに決まってる、 
    そして、最初の最初のお祈りを上げるだろう。 

2018年02月03日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Αλλά ο Ζέννος έχει στρογγύλην περιουσίαν να κληρονομήση από τον γέρον, και η Κάκια δεν έχει αρκετήν προΐκα. Αυτό είναι; 
 ― Είναι αληθές. 
 ― Λοιπόν τώρα, θέλεις εξ άπαντος να χαλάση ο αρραβών αυτός; 
 ― Δεν με μέλει δια τον αρραβώνα. 
 ― Αλλά σε μέλει δια τον γάμον. Ο γάμος να μη γίνη, δεν έχει ούτω; 
 ― Ιδού οπού τα εξεύρεις όλα, ως να τα είπα εγώ. 

 「けれど、ゼノスは、老人から相続するたっぷりの財産があるけれど、カキアには、十分な持参金が無いのよね、違ってる?」 
 「その通りよ。」 
 「それで、兎に角、あなたは、その婚約を解消したいの?」 
 「あの青年は、わたしに婚約の事は言ってないわ。」 
 「でも、結婚の事をあなたに話したのでしょう。結婚はしないの、そんなことは言わなかったの?」 
 「そうよ、わたしが言ったことが、全部よ、あなたも分かるでしょう。」 
posted by kyotakaba at 08:44| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月27日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Θέλεις να σ' είπω εγώ τί με ήθελες; είπεν η <κ.> Μαρκώνη・ δεν με ήθελες δια τον Ζέννον; 
 ― Ναί. 
 ― Και δια την Μαρίναν; Ή μάλλον δια την Κάκιναν;
 ― Ναί. 
 ― Και διστάζεις να μοί το είπης; Τόσον πράγμα! 
 ― Ώ, είναι μεγάλον πράγμα δι' εμέ. 
 ― Πιστεύεις ακόμη ότι η κόρη σου αγαπά αυτόν τον νέον; Αυτή, έμπορεί ν' αγαπήση κανένα! 
 ― Δεν πιστεύω τίποτε・ αλλά...

 「あなたがわたしに何をして欲しいのか、わたしに言って欲しいの? ゼノスのことを言って欲しくはないの?」とマルコニス夫人は言った。 
 「そう。」 
 「マリナのことは? それに、カキアのことも?」 
 「そうね。」 
 「それをわたしに言い難いの? そんな事?」 
 「まあ、わたしには、大問題なのよ。」 
 「あなたは、まだ、カキアがあの若者に恋しているって信じているの? あの子が、誰かに恋してるなんて有り得ないわ。」 
 「信じてはいないのちっとも、でも…」 
posted by kyotakaba at 08:59| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月20日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Λοιπόν ειπέ μου τώρα και σύ, τί με θέλεις; Έχεις να μ' είπης τίποτα; 
 ― Σε ήθελα・ αλλά μετενόησα σχεδόν, διότι η υπόθεσις οπού είχα να σοί προτείνω είναι πολύ λεπτή. 
 ― Όχι δά・ μη με θυμώνης, είπεν η κυρία Μαρκώνη. Τέλος πάντων, σκέψου. 
 ― Σκέπτομαι και σκέπτομαι・ αλλά δεν εμπρώ ν' αποφασίσω. Και πάλιν εσιώπησε.

 「では、あなた、わたしに教えて頂戴な、わたしにどうして欲しいの? わたしに話しくくれなけりゃならないわ。」 
 「して欲しかったことがあるのだけど、でも、すっかり気が変わったの。わたしがあなたにお願いしなければならないことは、とても、込み入ったことだから。」
 「とんでもないわ。怒らないで。」とマルコニス夫人は言った。「兎も角、よく考えて。」 
 「考えているわ。考えているわ。でも、決心出来ないの。」そう言って、また黙り込んだ。
posted by kyotakaba at 08:14| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月13日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Παρήλθεν αρκετή ώρα έτι, και η κ. Ρίζου δεν απεφάσιζε ν' ανοίξη το στόμα. Η δε Κάκια, ήτις είχεν ακούσει όπισθεν της θύρας τα πάντα, έτριζε τους οδόντας κατά της κ. Μαρκώνη. Στιγμήν τινα την κατέλαβε μανιώδης ορμή να λακτίση την θύραν και να εισέλθη, ίνα την αρπάση από του λαιμού και την πνίξη, αλλά κατώρθωσε να κρατήση εαυτήν. Διηγέρθη δε η πολυπραγμοσύνη της ήδη, ότε η κυρία Μαρκώνη έλεγε πρός την μητέρα αυτής :

 可成りの時間が経ったけれども、リゾス夫人は口を開こうとはしなかった。けれど、戸の後ろですべてを聞いていたカキアは、マルコニス夫人に歯軋りしていた。その瞬間、扉を足で蹴って中に入り、咽喉に掴み掛かって絞めようと言う、狂気じみた激情がカキアを支配した。けれども、彼女は、自分を抑えることが出来た。他に散っていた彼女の注意は、また、惹き付けられた。マルコニス夫人が自分の母に話しを仕始めたのだ。

posted by kyotakaba at 07:48| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月23日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Εκείνος ο σύζυγός μου τα πταίει όλα, όστις έχει υποθέσεις εμπορικάς του γραφείου μ' αυτόν τον νέον, και τον έμβασεν εις την οικίαν μας. Όπως και άν είναι, η Κάκια είναι τώρα ίσα ίσα επάνω εις τας εργολαβίας της, και δεν πρέπει να παραξενεύηταί τις ποσώς. 
 ― Δεν λέγω, είπεν η < κ. > Μαρκώνη. 
 Και ούτως εξηντλήθη το ζήτημα.

 「わたしは全部が夫の所為だと思うのよ。あの若者を事務所で使おうと考えていたのね。それで、わたしたちの家に入れたのよ。兎も角ね、カキアは今、まさに、魅力がいっぱいの時なのよ。驚くことは全然ないわ。」 
 「そうは言ってないわ。」とマルコニス夫人は言った。 
 そうして、話題は果てた。

εργολαβίας : ερωτοτροπία
posted by kyotakaba at 09:10| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月16日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Και όμως ήλθα και τους ηύρα εις παράξενην στάσιν την νύκτα αυτήν. 
 ― Τί λέγεις; Είσαι τρελή! 
 ― Δεν λέγω κακά πράγματα να σε χαρώ. Ο Γόμνος έστεκε σιμά εις την θύραν, ως επαίτης, και η Κάκια είχε τα μάτια κλαυμένα. 
 ― Αλήθεια; Και πώς σ' εφάνη τούτο; 
 ― Μοί εφάνη άξιον να ανησυχήση τις. 
 ― Έκαμε μίαν δικαιολόγησιν, ή μάλλον έκαμε δύο, την μίαν ψευδεστέραν της άλλης. 
 Η κτρία Ρίζου εσιώπησε・ μετά δε τινας στιγμάς είπεν.

 「でも、今晩、わたしが来た時、変な風に止まっているのを見たわ。」 
 「何を言っているの? あなたは可笑しいわ!」 
 「わたしは、悪いことを言って、あなたを喜ばせたりはしないわ。ゴムノスは、戸口の側に立っていたのよ。物乞みたいに。カキアは涙で目を濡らしていたわ。」 
 「本当? あなたには如何見えたの?」 
 「わたしには、ふたりに注意しなけりゃいけない様に思えたわ。」 
 「尤もな根拠が一つあるわ。二つかも。一つはもう一つよりもずっと大きな嘘だわ。」 
 リゾス夫人は黙った。幾らか間を置いてから、話し出した。
posted by kyotakaba at 08:51| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月09日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Λοιπόν, θα είπης; 
 ― Και τας πολιορκούν πολλοί εργολάβοι. 
 ― Εξεύρεις τίποτε πράγματα; 
 ― Ο Θεός να με φυλάξη να εξεύρω. Αυτά τα πράγματα είναι κάρβουνα αναμμένα, και εγώ δεν έχω δια καύσιμον τα χέριά μου. 
 ― Τότε, πώς λέγεις λόγια εις τον αέρα; 
 ― Να, εκείνος ο ανόητος, ο γελοίος, ο Γόμνος... 
 ― Ώ, αυτόν μη τον φοβήσαι. Δεν εμπορεί ν' αγαπήση τον τυχόντα η Κάκια. 

 「それで、それはどういうことなの?」 
 「若い娘たちは、たくさんのアーモンドのキャンディーに取り囲まれていますからね。」 
 「あなたは現実を何も知らなかったの?」 
 「神がわたしをお守りになっているのは分かっています。問題は、火の点いた炭なのですよ。でも、わたしは手に燃え易い物は持っていないのです。」 
 「では、風をあなたはどう言うのか知ら?」 
 「ほら、あの愚かしい、可笑しなゴムノスが…」 
 「まあ、あの人を心配することはないわ。カキアが、ちょっとでも彼に恋するなんてある訳もないわ。」
posted by kyotakaba at 08:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月02日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Ή κ. Μαρκώνη έσπευσε ν΄αρχίση αυτή. 
 ― Πρώτον απ' όλα, θα σοί είπω ένα πράγμα. Δεν κάμνεις καλά ν' αφήνης πολλήν ώραν την Κάκιαν μόνην. 
 ― Διατί; 
 ― Η νέα αυτή είναι πολύ ζωηρά. 
 ― Εξηγήσου. 
 ― Και είναι πολύ ωραία πρός τούτοις, και εις αυτήν την ηλικίαν αί νέαι επικίνδυνοι.

 マルコニス夫人は、急いで話しを始めた。 
 「まず始めに、問題をひとつだけ言うのがいいでしょう。カキアちゃんを長い時間一人にしておくの良くないわ。」 
 「何故?」 
 「若い娘は、とっても活発だからよ。」 
 「説明して頂戴。」 
 「カキアちゃんはとても好い子よ、でも、あの年頃の娘は、危険なの。」
posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月25日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Αι δύο αύται γυναίκες αφού έκλεισαν καλώς την θύραν και εκάθισαν, η μεν παρά την κλίνην, η δ' επ' αυτής, εξήτασαν αλλήλας διά μακρού βλέμματος. Η δε κυρία Ρίζου, πρίν ή άρξηται της συνδιαλέξεως, έκλινε την κεφαλήν και εφαίνετο σκεπτομένη.  

 その二人の夫人は、扉をきちんと閉めると、一人はベッドの側、もう一人はベッドに座った。お互いに長い間見詰め合った。リゾス夫人は、あるいは、会話を始める前に頭を傾げて、考え込んでいる様にも見えた。
posted by kyotakaba at 08:02| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月18日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」22

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Και εισήλθον εις τον συζυγικόν κοιτώνα της κ. Ρίζου, καταλιπούσαι, την Κάκιαν μόνην. Αύτη τότε, υποπτεύσασα ότι υπό το πανίον εκείνο εκαλύπτετο συνδιάλεξις τις εμπιστευτική, ίσως αυτήν έχουσα υπόθεσιν, περιέμεινε μέχρις ού ήκουσε την θύραν του κοιτώνος κλεισθείσαν, και ευθύς εξήλθε βαδίζουσα επ' άκρων των ποδών, και προσεκόλλησε το όμμα εις την οπήν του κλείθρου. Ηκροάσθη ορθία και συνέχουσα την αναπνοήν.

 そして、二人は、リゾス夫妻の寝室に入って行った。カキア一人を残して行った。そして、カキアは、「布」の下に、内密の会話が隠されるのではないか、と疑った。そう思い込んでいた彼女は、寝室のドアが閉まるのが聴こえるのを待って、爪先立ってゆっくり歩き、真っ直ぐ部屋の外に出た。そして、目を鍵穴にくっつけた。固唾を飲んだまま真っ直ぐ立って耳を澄ました。  

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」、おわり。 

posted by kyotakaba at 08:45| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月11日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」 21

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Ά, ήλθες, μήτερ! Πώς αργείς τόσον; Θεέ μου, άν δεν ήτο εδώ η κ. Μαρκώνη, ήθελα σφλομωθή διά σκάσιμον. 
 Η κ. Ρίζου την εθώπευσε, και είτα είπε πρός την κυρίαν Μαρκώνη. 
 ― Έλα λοιπόν να σε δείξω εκείνο το πανί που σ' έλεγα.
 ― Ά, το έχεις εδώ; είπεν αύτη.

 「ああ、来たのね、お母さん! なんて遅いんでしょう。もう、マルコニス夫人がいなかったら、母さんをひび割れに押し込めてしまいたかったわ。」 
 リゾス夫人は、カキアの機嫌をとってから、マルコニス夫人に向かって話し掛けた。 
 「では、こちらに。わたしが前にあなたに話した布をお見せしましょう。」 
 「まあ、今お持ちなの?」と、夫人は言った。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月04日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Αίφνης βλέπει διαβαινούσας δύο σκιάς. Τας ανεγνώρισεν. Ήσαν ο Κώτσος και ο Γόμνος.  
 ― Πώς γνωρίζονται αρά γε; είπε καθ' εαυτήν.  
 Και η περίστασις αύτη την έρριψεν εις μακράν σύννοιαν, εξ ής μόλις ίσχυσε να αποσπάση αυτήν η είσοδος της μητρός της.

 彼女は、道を通る二つの影を見た。それが誰だかは分かった。コーツォスとゴムノスだった。 
 「いったい、二人は知り合いか知ら?」と独り言を言った。 
 周囲を取り巻く状況は、彼女を遠いもの思いに投げ落した。けれども、直ぐに、母親が入って来てそのもの思いから引き離した。
posted by kyotakaba at 08:37| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月28日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Η κυρία Μαρκώνη δεν εφάνη αποχρώντως πεπεισμένη εκ της νέας ταύτης ερμηνείας, αλλά δεν επέμεινεν επί πλέον.
 Η Κάκια εστηρίχθη επί του παραθύρου, όπερ είχεν ανοίξει εκ νέου, και έβλεπε τους διαβάτας, μή προσέχουσα εις την κυρίαν Μαρκώνη. Η κόρη αύτη εφαίνετο έχουσα εξαιρετικήν όλως στοργήν εις το παράθυρον.

 マルコニス夫人は、娘の説明に納得した風ではなかったけれど、それ以上、留まらなかった。 
 カキアは窓に凭れ掛かった。窓は、若者が開けたままだった。彼女はそこから行き交う人々を見た。マルコニス夫人には注意を払ってはいなかった。この娘は、窓に、尋常でない愛着を持っているかの様に見えた。 
posted by kyotakaba at 08:08| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月21日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Από εμέ μη κρύπτεσαι. Δεν θα βεβαιώσης, πιστεύω, το παραμύθι οπού με είπες, ότι αυτός ο γελοίος σ' εξυπνισεν ενώ εκοιμάσο, και διά τούτο είναι τα μάτια σου πρησμένα. 
 ― Όχι・ αλλ' αυτός ήρχισε να μοί λέγη ιστορίας ανοήτους, και εγώ ενύσταξα να τον ακούω. 
 ― Λοιπόν; 
 ― Λοιπόν, επειδή ενύσταξα, έτριβα τα μάτιά μου, είπεν αφελώς η Κάκια・ ιδού διατί εκοκκίνισαν.

 「わたしには、隠し事をしない様に。お前がわたしにした作り話しを、本当だとは言えないでしょう、わたしはきっとそうだと思っているわ。あのおかしな男が眠っていたお前を起こしたなんて、それで、お前の目が腫れている、なんて。」 
 「そう、違います。でも、あの人は、わたしにくだらない話しを仕始めたのです。それで、あの人の話すのを聞いていて眠くなったのです。」 
 「それで?」 
 「それで、眠たくなったから、自分の目をこすったの。ね、それで赤くなったの。」と、カキアは無邪気に言った。
posted by kyotakaba at 08:23| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月14日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Αφού μοί ομιλείτε ευγενώς, μάλιστα, θα έλθω, τώρα αλλάζει το πράγμα, είπεν ο Γόμνος απαντών μόνον εις τον πρώτον λόγον του Κώτσου. 
 Τον επέστρεψε δε ούτος εις το αντίθετον μέρος της οδού, μη επιθυμών να επανεύρη τους συντρόφους αυτού, και διήλθον υπό τα παράθυρα της Κάκιας, ήτις τους παρετήρησεν. Ότε η <κ.> Μαρκώνη έμεινε μόνη μετ' αυτής, άμα εξελθόντος του Γόμνου, είπε πρός αυτήν.

 「君が礼儀正しく僕に話したのなら、僕は行っただろう。けれど、事情は、今、変わった。」とゴムノスは言い、コーツォスの最初の言葉だけに応えた。 
 コーツォスはゴムノスを道の反対側に返した。けれども、仲間たちのところへ戻る気もなかった。彼らは、カキアの窓の下を行ったり来たりしていた。カキアは彼らを見ていた。マルコニス婦人は独り残っていた。ゴムノスが出て行くと直ぐに、カキアに話し掛けた。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月07日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος συνήντησεν εις γωνίαν τινά της οδού τον Γόμνον, όστις περιεπάτει τρέχων, αμέριμνος και γελών καθ' εαυτόν διά το συμβάν της εσπέρας εκείνης, και τον ήρπασεν, ως είπομεν, εκ του ώμου. Ούτος κατετρόμαξε. 
 ― Τί αγαπάτε, κύριε; είπε・ δεν είναι τρόπος αυτός. 
 ― Δεν σας θέλω δια κακόν, είπεν ο Κώτσος・ επιθυμώ να έλθητε μαζί μου να πίωμεν μίαν, κάτι θα σας είπω. Αλλ' άν δεν θέλετε, ο σκοπός μου είναι να σας βιάσω.

 コーツォスは、路の角でゴムノスに遭遇した。ゴムノスは足早に歩いていた。暢気だった。その夜の出来ことで、本当に笑っていた。その彼を、コーツォスは、まさに、引っ掴んだのだ。コーツォスは肩を掴み、ゴムノスを恐れさせた。 
 「何をしたいんだ、君。無礼だな。」 
 「あんたに悪い様にはしないつもりだ。」とコーツォスは言った。「俺と一緒に来て欲しい。飲もう。言いたいことがあるんだ。だが、あんたがそうしたくないのなら、俺がしたいことは、あんたを殴りつけることだ。」
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月30日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος και οι συγκωμασταί αυτού εκάθισαν έξωθεν καφενείου τινός μικρόν απέχοντος της οικίας του < κ. > Ρίζου. 
 Εκ του μέρους τούτου εφαίνετο η θύρα του προαυλίου της οικίας ταύτης, πρός ήν ο Κώτσος έβλεπεν ατενώς. 
 Ότε είδε τον Γόμνον εξερχόμενον ( δηλαδή την σκιάν αυτού ολισθήσασαν διά του σκότους, ήν είκασεν όντα τον Γόμνον ), απεχαιρέτισεν αποτόμως τους συντρόφους του. Ούτοι τον παρετήρησαν έκπληκτοι.  

 コーツォスと彼の追随者たちは、リゾス氏の邸宅から遠く離れて、小さなカフェの外に座っていた。
 そこから、邸宅の前庭の戸が見えた。コーツォスは、そちらをじっと見詰めていた。 
 ゴムノスが出て来るのを見ると ( つまり、暗闇を滑る影を、ゴムノスだと推測したのだが )、自分の仲間たちに、急に、別れを告げた。驚いた友人たちは、彼に注視した。 

posted by kyotakaba at 08:05| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする