2018年04月21日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し  

 Η κυρία Ρίζου την είχε γνωρίσει εν Μασσαλία. Ουδέποτε ψυχοκόρη ηγάπησε τρυφερώτεραν την θετήν μητέρα της, ής αναγνωρίζει όλην την αξίαν. Δικαίως δε απετάθη πρός ατήν προκειμένου περί του μέλλοντας της θυγατρός της. Η κ. Μαρκώνη ήτο η πιστοτάτη φύλαξ του κειμηλίου τούτου, ήτις ηδύνατο να ευρεθή. Διότι εθεώρει την διεξαγωγήν της υποθέσεως ταύτης ως ίδιον αυτής κόσμημα, και από τούδε μάλιστα ήτο έτοιμος να καυχηθή υπέρ της επιτυχίας. 

 リゾス夫人は、彼女とマルセイユで知り合った。「養女」の彼女は、優しい継母を一度も愛したことはなかった。ただ、価値を認めていただけだ。本当に、彼女は、現在も、自分の娘の将来について頼んだりはしてなかった。その娘が受け継ぐことの出来る家宝の誰よりも誠実な守護者が、マルコニス夫人だった。彼女は、考えたことを実行出来ることが自信の誇りだと考えていたので、この瞬間にも、大成功で満悦していた。 

第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」、おわり。 

posted by kyotakaba at 07:37| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月19日

9.Στα χείλη μας δεν είχαμε τη γεύση της πικροδάφνης 9

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その9。 

Στα χείλη μας δεν είχαμε τη γεύση της πικροδάφνης.
Στα μαλλία μας δεν είχαμε τη σκόνη του χωρισμού.
Δεν είχαμε στη μνήμη στάχτη.
Δε ρωτούσαμε: ≪ Ο Χριστός ή ο Διόνυσος; ≫ ( όπως έγραφε κάπου
  ένα βιβλίο που το διαβάσαμε ύστερα από χρόνια, με κάτι
  τόσα δα ψηφιά, σαν πόδια ψύλλου ).
Ο δικός μας Χριστός είχε περασμένα στ' αυτιά του τσαμπιά
  σταφύλια.
Κι άν ήτανε το βλέμμα του γλαρό κι ονειρεμένο, ο χιτώνας του
  ήταν υφασμένος με μαλλί τράγου κ' ευώδιαζε κοπριά κ'
  ιδρώτα. ( Μή τάχα δε γεννήθηκε στη φάτνη; )
Γι' αυτό αγαπούσε τ' άσπρα αρνάκια και τα παιδιά που μοιάζουν
  με τ' αρνάκια.
Κι άν ήρθε από τον ουρανό είχε το σπίτι του στη γή μας.
Εμείς τον βλέπαμε κάθε πρωί να ρίχνει σπόρους λουλουδιών
  πάνου στο χώμα, ενώ στο πλάι του σκυφτοί οι αγρότες όργωναν
  τα κόκκινα χωράφια.
Όλα τα κρίνα που φυτρώναν στους αγρούς εκείνος τα 'σπειρε.
Δεν έλεγε: ≪ πεθάνετε για να λευτερωθείτε ≫.
Έλεγε μόνο: ≪ ζείτε κι αγαπάτε ≫.
Και καθώς άγγιζα το χέρι της Ρηνούλας ένιωθα που ο Χαριστός
  ήταν μαζί μας.
Ο ήλιος τραγουδούσε μέσα στο αίμα μας.

ぼくたちの唇には、夾竹桃の味はしなかった。 
ぼくたちの髪には、ぱらぱらと埃はかかってない。 
ぼくたちは、灰色の思い出はない。 
「ハリストス、それとも、ディオニソス?」って、ぼくたちは聞いたりしない。( それはちょうど 
    何年か後にぼくたちが読んだ本に書いてあった、 
    まさに蚤の足の大きさの文字で書いてあった。 ) 
ぼくたちだけのハリストスは、以前、耳に 
    葡萄の房を着けていた。 
ハリストスは夢から出た様に美しかった、その美しさをカモメが見ていたかもしれない 
    彼のキトンは山羊の毛で織られていて、糞と汗の 
    匂いがした。 ( でも、飼い葉桶で生まれたのではなかったでしょう? ) 
それだから、彼は、白い子羊と子羊に似た子供たちが 
    好きなのだ。 
空から来たとは言っても、ぼくたちの大地に家があるのだ。 
ぼくたちは、毎朝、彼が大地の上に花の種を降らせ、 
    それに、彼の側では、身を屈めた農民たちが 
    赤い畑を耕しているのを見る。 
この野原に生えているユリの全部を、彼が撒いたのだ。 
彼は言わない、「死んで自由になりなさい」と。 
ただ、「生きなさい、そして、愛しなさい」と言う。
リノウラの手に触れると、僕は感じる、ハリストスがぼくらと一緒に 
    いる、と。 
太陽が、ぼくたちの血の中で歌っている。 

2018年04月14日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

Αλλά πώς κατήντησεν εις Σμύρνην; Εσκέφθη να μεταβή εκεί, όπως αναπαυθή από των κόπων της・ διότι είχεν ακούσει να ομιλώσι περί της Ανατολής ως χώρας, εν ή υπάρχουσιν οι αναπαυτικώτατοι σοφάδες του κόσμου. Ίσως ήλπισεν ότι ήθελεν ευρεθή και δι' αυτήν φιλεύσπλαγχνός τις και ελεήμων Πέρσης ή Αρμένιος, όστις να περισυναγάγη την καταπεπονημένην και απηυδηκυίαν ζωήν της...  

けれども、何の様にしてスミルニに落ち着いたのか? 自分の苦労から離れゆっくりしてそこで暮らそうと考えていたのだ。彼女は、東の国のことについて話されるのを、特に、非常に安楽なソファがあると言うことを、聞いていたからなのだ。おそらくは、彼女はペルシャ人あるいはアルメニア人は彼女に細かな心配りと慈悲を持って接するだろうとと期待していたのだ。彼女の消耗し尽くされた人生に深い同情を集めるだろうと思っていた…、
posted by kyotakaba at 08:22| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月09日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 8

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その8。 

Α, Τα δικά μας βράδια, τα φεγγερά και τα μεγάλα, γιομάτα
  λουλούδια, καμπάνες, άστρα κι αγγελούδια, γιομάτα από τη
  μυστική φωνή του θεού.
Φιλούσαμε το χέρι της σιωπής όπως φιλούν το κόνισμα οι τσοπάνοι
κάθε σκόλη που κατεβαίνουν απ' τα βοσκοτόπια για να
λειτουργηθούν.
Ακούγαμε, στο δάσος πέρα, το κόκκινο άλογο τ' Αι-Γιώργη που
  χτύπαγε τα πέταλα στις πέτρες κ΄οι πέτρες βγάζανε σπιθίτσες
  γαλανές, σα ν' ανάβανε οι ξωμάχοι τα τσακμάκια τους.
Η μυρωδιά του κάμπου ευώδιαζε τον ύπνο των περιστεριών.
Κι ο ύπνος των περιστεριών έμοιαζε με ανοιγμένο κρίνο που μέσα
  του δυό φίλες πεταλούδες κάθονται και μιλούν για τις
  αχτίνες.
Μεγάλοι κύκλοι φωτεινοί ανεβαίναν απ' τα ποτάμια στον
  απέραντο ουρανό.
Η Ρηνούλα κ' εγώ αγρυπνούσαμε ώσπου να βγεί το γελαστό
  φεγγάρι να φωτίσει το δρόμο της Παναγίας που κατεβαίνει να
  ευλογήσει τα χωράφια.
Κάθε φορά που ένα πεφτάστερο κρεμιόταν στον αέρα, λέγαμε πώς
  μιά χορδή έσπασε απ' τα μαντολίνα των αγγέλων και περιμέναμε
  ύστερ' απ' το φώς ν' ακούσουμε τον ήχο.
( Αυτό μας το 'χε μάθει ο δάσκαλος: πρώτα το φώς μας φτάνει κι
  ο ήχος ύστερα ).
Ο δάσκαλος δεν ήξερε τί λέει.
Εμείς ακούγαμε μαζί το φώς και το τραγούδι.

ああ、ぼくたちの夜、輝いて大きい、花々でいっぱい、 
    鐘、星々と天使たち、 
    不思議な神の声でいっぱいの夜。 
ぼくたちは静かな手にキスをする、羊飼いたちがお休みにはいつも 
    イコンにキスする様に。お休みには、羊飼いたちは、 
    ミサの司式をしに牧場から降りて来る。 
ぼくたちには聞こえる、向こうの森で、聖ヨルギ踊りの赤い馬が 
    蹄鉄を石に打ちつけるのが。石は青い火花を出している、 
    まるで、農民が火口に火を点ける様だ。 
草原の薫りが鳩たちの眠りに漂っている。 
鳩たちの眠りは開いたユリに似ている、 
    ユリの中では、二羽の仲良し娘の蝶々が座っていて、 
    光線のことを話している。 
大きな輝く円が川から出て、 
    果てのない空に昇った。 
リノウラとぼくはずっと起きていた、そうしたら、にこにこ顔の月が出て来て、 
    至高の聖女の通る道を照らした。聖女はこの道を 
    降って行って、あたりの畑を祝福する。 
流れ星が風に載る度に、ぼくたちは、 
    天使のマンドリンの弦が弾かれた、と言って、 
    光の後から来る音を聴こうと待った。 
( それは、前に学校の先生がぼくたちに教えてくれたこと。最初に光が来て、 
    音はその後に来る。 ) 
先生は、なんて鳴るのかは知らなかった。 
ぼくたち二人は一緒に、光と音を聴くんだ。 

2018年04月07日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し  

 Η εκ γενετής αύτη τυχοδιώκτρια, ορμηθείσα από της πατρίδος αυτής Ιταλίας, της πολλαχώς ευνοημένης ταύτης χώρας, είχε γυρίσει όλον τον κόσμον. Διέτριψε δεκαπέντε μήνας εν Κωνσταντινουπόλει, τρία έτη εν Βενετία, πέντε εν τω Άστει του Λονδίνου, και τέλος είχεν εκπέσει εις Μασσαλίαν εκ Μαδρίτης προερχομένη. Διέμεινεν εκεί επί τέσσαρα έτη και ενυμφεύθη δίς. 

 生まれつきの冒険好きで、故国イタリアを飛び出てから、世界のたくさんの好きな国々を回って来たのだった。コンスタティノープルに十五か月、ベネティアに三年、大ロンドンに五年滞在した。最後に、マドリッドを経由してマルセイユに落ち着いた。そこに四年滞在して、二度結婚した。 posted by kyotakaba at 07:59| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月01日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 7

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その7。 

Η Ρηνούλα κοιτούσε τη δύση. Το κόκκινο νεράτζι του ήλιου
  γλίστηρησε απ' το χέρι της ημέρας κ' έπεσε στούς μενεξέδες
  του βουνού.
Ένα μακρύ τριανταφυλλένιο σύγνεφο έφεγγε πάνου απ' τις
  στέγες.
Η Ρηνούλα φώναξε: ≪ Θέλω ένα φόρεμα μακρύ από τριανταφυλλένιο
  σύγνεφο ≫.
Κ' εγώ της είπα: ≪ Θα σου το φέρω αύριο ≫.
Η εμπιστοσύνη γέμιζε το δειλινόν αγέρα και δεν μιλήσαμε άλλο.
Περάσαμε κάτου απ' τα δέντρα σιωπηλοί κι ακούγαμε τους
  γρύλους που σκαλώναν στα μαλλιά της νύχτας.
Έξω από τις αυλές που ευώδιαζαν, οι αγελάδες ήμερες, με τα
  μεγάλα μάτια τους κλειστά, ονειρευόνταν τον παράδεισο.

リノウラは日没を見詰めていた。真っ赤なダイダイの様な太陽が 
    お昼の手からすり抜けて、 
    スミレ色の山々に落ちた。 
長いバラ色の一本の雲が、連なる屋根の上で、 
    輝いていた。 
リノウラは叫んだ。「バラ色の雲で出来た長いドレスが 
    欲しい。」 
それで、僕は彼女に言った。「あした、持って来て上げよう。」 
安心感が夕方の風に満ちていた、それで、ぼくたちはもう何も話さなかった。 
ぼくたちは黙って樹々の下を通った、すると、コオロギが聞こえた、 
    コオロギたちは夜の髪に攀じ上るところだった。 
好い薫りのする庭から外に出て、お昼の雌牛は、 
    その大きな目を閉じて、天国を夢見ていた。 


2018年03月31日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

Την νεότητα αυτής είχε καταναλώσει εις το να νυμφεύηται και να διαζευγνύηται. Όθεν εθεώρει το σύστημα τούτο ως το ψυχαγωγικώτατον και χαριέστατον άθυρμα του προώρου γήρατος αυτής, άν ηδύνατο να το εφαρμόση και εις πάντας τους γνωρίμους αυτής. 

 彼女は、結婚と離婚に自分の娘時代を費やしてしまっていた。それだから、彼女はその結婚と言う制度を最上の気晴しと考えていて、早々と老いた彼女の玩具にしてしまっていた。それが出来るなら、知り合いの誰にでもこれを当て嵌めるのだった。 

posted by kyotakaba at 08:21| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月25日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 6

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その6。 

Όταν ξυπνούσαμε θυμόμαστε και γελούσαμε.
Ψάχναμε πίσω απ' τους ώμους της μητέρας να βρούμε και να
  πούμε τα μυστικά των αγγέλων.
Μα οι μητέρες μας είχαν το νού τους στο μαγέρεμα και δε βλέπαν
  τα μάτια μας.
Τότε σοβαροί και λυπημένοι πηγαίναμε κάτου απ' τα δέντρα και
  σχεδιάζαμε στο χώμα, μ' ένα χλωρό κλαδί μυρτιάς,
  τα σύγνεφα και το πρόσωπο της πρώτης βροχής.

Η νύχτα περαπατούσε στη στέρνα του κήπου μας όπως
  ο Χριστός πεπατούσε στη θάλασσα.
( Έτσι έγραφε το βιβλίο που μας διάβαζε ο πατέρας μετά
  το δείπνο ).
Ήταν μιά γεύση ζεστού ψωμιού και γιασεμιών στον αέρα.
Το φώς του δειλινού χτυπούσε ακόμα στην καρδιά των φύλλων.
Βάζαμε το αυτί στον τοίχο της μάντρας ν' ακούσουμε το βήμα της
  σιωπής που περνούσε πίσω απ΄τα δάση και τους λόφους.
― Ένα βήμα σιγαλό και μακρινό σα να περπάταγε ένα κάτασπρο
πουλί στις καστανές πευκοβελόνες της πλαγιάς, σα να 'σπαζαν
  στον ισκιωμένο αέρα λεπτές φυσαλίδες από φώς.
Κάτι έτρεμε κρυμμένο στην καρδιά μας πού ζήταγε να
  τραγουδήσει και δεν του δίναμε φωνή.
Και καθισμένοι στις ψηλές ταράτσες, πλάι στις γλάστρες,
  κλαίγαμε σιωπηλοί και λυπημένοι, μικροί μπρός στην απέραντη
  χαρά που μας πλημμύριζε.
目が覚めた気、ぼくたちは、思い出して笑った。 
そして、天使の秘密を見つけて教えてあげようと、 
    母さんたちの肩のうしろを探し回った。 
ぼくたちの母さんたちは、料理に一心不乱で、 
    ぼくたちの目を見ない。 
それだから、ぼくたちは悄気て哀しくなって、樹の下に行って、 
    ミルテの瑞々しい枝で、 
    雲と最初の雨の顔を地面に描く。 

夜がぼくたちの庭の溜め池の上を歩いている、ちょうど、 
    ハリストスが海の上を歩く様に。 
( それから、本を書く、それを夕食のあと父さんがぼくたちに読んでくれる。 ) 
風には、ジャスミンと熱いパンの味がした。 
夕方の光が、まだ、葉々の中心に当たっていた。 
ぼくたちは耳を囲いの壁に当てる、そして、沈黙の足音を聞く、 
    その足音は、いくつもの森と丘のうしろを通って行く。 
― 遠くの静かな一つの足音、真っ白な鳥が 
    丘の斜面の栗色の鋭い松葉の上を歩く様、 
    陰になった風の上で、光で出来た泡を壊す様に。 
何かがぼくたちのこころの中に隠れて震えている、それは、 
    歌いたいと強く願っている、でも、ぼくたちは、それに声を与えない。 
高い屋上の植木鉢の側に座って、ぼくたちは、 
    悲しくて声を立てずに泣いた。溺れさせる様に押し寄せる 
    無限の喜びが前にあったけれど、ぼくたちは小さな子供だから。  


2018年03月24日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Η κ. Μαρκώνη ήτο γυνή πεντηκοντούτις, και είχεν αλλάξει τέσσαρας ή πέντε νομίμους συζύγους εις την ζωήν της. Ήδη ήτο ελευθέρα. Όθεν εχρησιμοποίει την σχολήν ταύτην εις το να υπηρετή τους φίλους της. Ήτο η μάλιστα αφωσιωμένη καρδία. Το να διαλύση αρραβώνα ή γάμον τινά ― όπως ευεργετήση μίαν φίλην αυτής ― ήτο η μεγίστη ηδονή του πνεύματός της.  

 マルコニス夫人は、五十年輩の女性だった。生涯の内に、四回か五回、夫を変えていた。彼女はもう自由だった。暇を自分の友達に仕えることに使っていた。それが彼女の心を占めていたのだ。婚約や結婚を解消させることは、― それも彼女の恩義のある友人であるのだから ― 彼女の精神の最大の喜びだったのだ。 
posted by kyotakaba at 08:20| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月17日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Ήτο μεσάνυκτα, ότε η κ. Ρίζου και η <κ.> Μαρκίωνη εχωρίσθησαν, ο δε κ. Ρίζος, όστις εν τώ μεταξύ είχεν επιστρέψει εις την οικίαν αυτού, εξηπλώθη προσωρινώς επί ανακλίντρου τινός και απεκοιμήθη, ήδη πρό πολλού, αναμένων να εξέληθη εκ του κοιτώνος η κ. Μαρκώνη. Αύτη απεχαιρέτισε την ψυχοκόρη της και απήλθε. Καθ' οδόν δε ανέπτυσσεν ευρύτερον τους συνδυασμούς, ούς έμελλε να μεταχειρισθή κατά του Ζέννου. 

 リゾス夫人とマルコニス夫人が分かれたのは、真夜中だった。リゾス氏と言えば、その間に、自分の家に戻っていたのだが、ソファーの上で手足を延ばして横たわり、うつらうつらしていた。もうかなり前から、マルコニス夫人が彼の自宅から帰って行くのを待っていたのだ。夫人は彼女にとっての養女に暇の挨拶をして、帰って行った。けれど、途中で、広く様々な組み合わせに広げて行った。それは、どれも、ゼノスに関わるものだった。 


posted by kyotakaba at 08:23| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月12日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 5

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その5。 

Ξέρεις εκείνες τις μικρές φωνές που ανεβαίνουν απ' την καρδιά
  των σπόρων ως τα όνειρα των προβάτων και των πουλιών;
Τότε τα πουλιά χώνουνε το κεφάλι στη ζεστή φτερούγα τους και
  μαθαίνουν τ' αυριανά τους τραγούδια.
Το βράδυ έπεφτε μαλακό στους αγρούς έτσι όπως η μητέρα ρίχνει
  το λάδι στο λύχνο.
Οι γυναίκες καθισμένες μπροστά στ' ανοιγμένα κατώφλια,
  αποκοίμιζαν τα βρέφη τους κι ο ουρανός άνθιζε πάνου απ' τον
  ύπνο των παιδιών.
Ψηλά, πολύ ψηλά, πάνου απ' τις άσπρες αυλές με τα γαρούφαλα
  και τα γεράνια, πάνου από τα παράθυρα με τα κανάτια και
  τα βασιλικά, πάνου από τους μικρούς περιστεριώνες,
  κουβέντιαζαν τ' αστέρια ώς τον όρθρο τα μυστικά των αγγέλων.
Ένας μικρός απρόσεχτος άγγελος - έτσι λέγαν τ' αστέρια - έφυγε
  κρυφά απ' την πόρτα του παραδείσου, κατέβηκε στα πατητήρια
  του χωριού, ήπιε ένα κροντήρι μούστο κ' ύστερα μεθυσμένος
  χτυπούσε ολονυχτίς τη μεγάλη ασημένια καμπάνα του
  ορίζοντα και βούιζε ο αγρός και ο ύπνος μας καθώς βουίζει
  ο τρούλος της εκκλησιάς κάθε γιορτή.

種の中心からあがって来る小さな声を知っている? いくつもあるけど、 
    羊たちや鳥たちの夢の様なあの声だよ? 
夢を見てる時、鳥たちは暖かい翼の中に自分の頭をうずめている、 
    明日の歌を覚えているところだ。 
宵には、野原にふんわりと、ハリストスは落ちて来る、ちょうど 
    母さんがランプに油を注ぐ様に。 
家の開けられた戸口の前に座っている女の人たち、 
    自分たちの赤ちゃんを寝かしつけている、そして、 
    子供たちの眠りの上で、空が花を咲かせている。 
カーネーションとゼラニウムの咲いたお庭の上、高くずっと高くで、 
    小さな水差しとバジルのある窓の上、高くずっと高くで、 
    小さな鳩小屋の上、高くずっと高くで、 
    星たちがおしゃべりをしている、天使の秘密のこと、明けの礼拝までずっと。 
星たちはこう言っている、― うっかり者の天使が一人こっそり 
    天国の門から出て行って、村のワイン搾汁機に降りて行った、 
    クラテール一杯のワインを飲み、それから、酔っぱらって、 
    一晩中、地平線の銀の鐘を打ち続けた、 
    すると、野原も唸り続けるので、ぼくたちの眠りも 
    お祭りの時の教会の丸天井の様に、唸っている。 


 
    

2018年03月10日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」14

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Η νέα αύτη ηγνόει τί συνέβαινεν εντός της καρδίας της. Αλλ' ηγάπα πράγματι τον Ζέννον μετά της διαφοράς ότι τον ηγάπα με το εφήμερον εκείνο αίσθημα, όπερ μόνον εκ πείσματος και εξ αντιζηλίας δύναται να τραφή. Το πύρ εκείνο του έρωτος του νέου πρός την Μαρίναν, καθ' όλον τον από Μασσαλίας διάπλουν, διήλθε πλησίον της Κάκιας και την έκαυσεν. Εμεθύσκετο εκ του αρώματος τούτου, όπερ έπνεε πρός την ορφανήν νέαν και δεν την εσυγχώρει διά τούτο. Δεν ενόει διατί αύτη μόνον γελοίους έρωτας ενέπνευσεν εν τώ βίω της, ενώ η άλλη ήτο τόσον ευτυχής εις τα όμματά της. Όθεν ήφριζεν εκ ζηλοτυπίας.  

 娘は、自分の心の中で何が起こっているのかを気付かなかった。カキアは、その場限りの感情で愛すると言うのとは違う思いで、ゼノスを愛し続けていた。その思いは、ただただ頑固さと負けん気から来ていて、いくらでも湧き上がって来るのだった。マリナに向けた若者の恋の火は、マルセイユからの航海の間中、カキアの側を通り抜けて行ったのだが、彼女も燃やしたのだ。孤児となった少女へ向けて吹く香りに酔い痴れたカキアは、その為に、彼女を赦さなかったのだ。カキアは理解出来なかった、マリナの命の中で生気を与えているのは僅かに恋だけだと言うこと、それだから、カキアの目にはマリナがとても幸せに見えると言うことが。それ故、嫉妬が油を注いでいたのだ。
posted by kyotakaba at 07:51| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年03月03日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」13

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Η Κάκια, ήτις εξηκολούθησε ν' ακροάται κρεμαμένη εκ της θύρας, ησθάνθη σφοδροτάτους τους παλμούς της κραδίας αυτής, εις ούς μη δυναμένη ν' αντιστή και προβλέπουσα άλλως εγγίζον το τέλος της συνδιαλέξεως, απεμακρύνθη και εισήλθεν εις τον κοιτώνά της, ίνα ονειροπολήση ανέτως την οικοδομουμένην ήδη ευτυχίαν αυτής, ής η κ. Μαρκώνη έμελλε να θέση το επιστέγασμα. Ή μη απήλθεν ίνα πνίξη τας πρώτας τύψεις του συνειδότος; 

 カキアは、戸に寄り掛かって聞き続けていたのだが、自分の心臓の激しい鼓動を感じていた。耳を押し当てることはもう出来なかったけれど、会話は終りに近づいていると推測したのだ。そして、その場を離れて、自分の部屋に入って行った。そうして、既に建て終わっている彼女の幸運の上を気儘に歩き回るのだった。その幸運と言う建物の屋根は、マルコニス夫人が載せることになっていたのだ。あるいは、何よりも罪の意識を圧し去る為に離れたのではないのか?
posted by kyotakaba at 08:14| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月26日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 4

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その4。 

Τότε μας αγαπούσε ο Χριστός, ο καλός Χριστός του σπιτιού, της
  μικρής ασβεστωμένης εκκλησιάς και του δάσους.
Αυτόν το Χριστό δεν τον ξέρουν οι μεγάλοι.
Ο δικός μας Χριστός δεν είχε πρόσωπο χλωμό μήτε μεγάλα
  δάκρυα λαμπερά κρεμασμένα στα ξανθά ματόκλαδά του.
Δε μύριζε σκιά και καρτερία. Δεν έλεγε: μη.
Το δέρμα του ήταν ρόδινο σα μικρού κοριτσιού και μύριζε όλος
  πορτοκάλι.
Ερχόταν το βράδυ, απ' τη γυαλιστερή θάλασσα των σταχυών, για
  να μοιράσει στα ήσυχα παιδιά παπαρούνες και παιχνίδια.
Στα γαλανά του μάτια περνοδιαβαίναν τα χαμόγελα καθώς
  περνούν στον πρωινό ουρανό τα περιστέρια.
Κ' εγώ κ' Ρηνούλα ήμαστε φρόνιμα παιδιά.
Δε λερώναμε τα χέρια μας με χώματα.
Δε βάφαμε τα μούτρα μας με μούρα.
Διαβάζαμε τ' αλφαβητάρι.
Ταίζαμε τα πουλιά τ' ουρανού.
Και μαθαίναμε να τρώμε τα χόρτα με το πιρούνι.
Γι' αυτό κι ο Χριστός μας χάιδευε τα βράδια στα μαλλιά κι
  αποκοιμόμαστε ήσυχα κάτου απ' τη θαλασσιά κληματαριά που
  βάραινε απ' τα ολόχρυσα τσαμπιά των άστρων.

それから、ぼくたちをハリストスは愛している、ずっと、親切なハリストスは、 
    家を、漆喰を塗られた小さな教会を、森を、ずっと愛している。 
このハリストスを、大人たちは知らない。 
ぼくたちのハリストスは、青白い顔ではないし、金色の睫毛に 
    輝く大きな涙をぶら下げてもない。 
影や辛気臭さの気配もしない。僕たちのハリストスは、「否」を言わない。 
彼の肌は幼い女の子の様にバラ色で香りはまったく 
    オレンジの様。 
ハリストスは、宵には、ピカピカ光る麦の穂の海から来ていた、 
    そして、もの静かな子供たちにひなげしとおもちゃを配った。 
ハリストスの青い目には、いくつもの笑いが次から次へと通って行く、 
    ちょうど、鳩たちが早朝の空を行く様に。 
それで、ぼくとリノウラは、お行儀のいい子。 
泥で手を汚していない。 
クワの実でおかおに色をつけてない。 
ぼくたちは『アルファビターリ』を読んでいる。 
お空の鳥たちにえさをあげている。 
それに、ぼくたちは、フォークで野菜を食べるのを教わっている。 
だから、僕たちのハリストスは、毎晩、髪を優しくなでてくれる、 
    それで、ぼくたちは、海のぶどうの蔓の下でねむりこむ、 
    蔓からは、星々の純金の房が垂れ下がっている。 

2018年02月25日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 3

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その3。 

Ο ήλιος ήταν πονηρός. Έχωνε τα χρυσά του κέρατα, σαν
  τράγος, ανάμεσα στις καλαμιές, και το χρυσό του μάτι
  παραμόνευε τη γή.
Στη βρύση πλέναν οι κοπέλες τα πλουμιστά τους μεσοφόρια
  γιομάτα πράσινα πουλιά και κόκκινα λουλούδια.
Ο μεσημεριανός αγέρας γαργάλαγε τις χωματένιες φτέρνες των
  ξαπλωμέναν χωρικών και τις μασκάλες των κοριτιών.
Και τα κορίτσια θύμωναν και γέλαγαν.
Και πάνου οι λεύκες που έβλεπαν τ' αστεία καμώματα του αγέρα
  και το παιχνίδισμα των κοριτσιών, ξεκαρδιζόνταν απ' τα
  γέλια, κι όλες μαζί χτυπούσαν παλαμάκια με τις μικρές
  ασημένιες παλάμες τους.
Το γέλιο τους το παίρναν τα σοβαρά πλατάνια κ' οι ευγενικοί
  ευκάλυπτοι, και σάλευε όλη η ρεματιά απ' τα γέλια των
  πουλιών, των νερών και των φύλλων.
Κ' εμείς κρυβόματε κάτου απ' τα πράσινα φουστάνια των
  θάμνων κι αφουγκραζόμαστε το λαχάνιασμα της γής και των
  λουλουδιών τα καρδιοχτύπια.

太陽はいじわるだった。自分の、山羊のに似た、金の角を 
    葦の間に突き刺して、自分の金色の片目が 
    大地を待ち伏せていた。 
泉で、女の子たちは、緑の鳥たちと赤い花々でいっぱいの 
    縁飾りの付いたペチコートを洗っている。 
正午の風が、寝転がった村人の踵と 
    女の子たちの腋をくすぐる。 
女の子たちは、怒って笑う。 
すると、上で、風のいたずらと女の子たちの遊びを 
    見ていたポプラの木立が、 
    子供たちの笑い声に笑い転げて、
    みんな一緒に、小さな銀の掌で拍手を打つ。 
まじめなプラタナスたちも、上品なユーカリも、 
    その笑いを引き継いで、鳥たちや、たくさんの水滴や、 
    たくさんの葉っぱの笑い声で、谷川全体が揺れている。 
そして、ぼくたちは、木立の緑のドレスの下に隠れている、 
    そして、大地の喘ぎと花々の鼓動の 
    小さな音に耳を峙てている。 

2018年02月24日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」12

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Διεδόθησαν εις την Μασσαλίαν ιστορίαι; Εις το όνομα της Μαρίνης; 
 ― Μάλιστα εγώ τας διέδωκα. Λοιπόν αφού τας διέδωκα τότε, τί μου κοστίζει να τας επαναλάβω και τώρα; 
 ― Ώ εύγε! συ εφευρίσκεις θαυμάσια σχέδια τω όντι. 
 ― Και θα του αναφέρω μάρτυρας, ζωντανούς και αποθαμένους. Θα τον προκαλέσω, άν υπάγη εις Μασσαλίαν, να εξετάση και να μάθη. Ώ μη ανησυχής. Κάμνω θαύματα・ όσον ψυχρά φαίνομαι τώρα, τόσον δραστηρία είμαι εις έργον. Να με ιδής δεν θα με γνωρίσης. 
 ― Σε γνωρίζω, σε γνωρίζω!
 「マルセイユで広まっていたお話し? マリナの名前で?」 
 「そうよ、わたしが言い触らしたの。それで、わたしが言い触らしたものだから、それをまた言って、自分に悲しい思いをさせるのよ。」 
 「まあ、それはいいわ。あなたは、すばらしいことを思い付くのね、ほんとうに。」 
 「彼に目撃者のことを言うつもりなの、生きている人たち、死んだ人たちのね。それで、マルセイユに行ったなら、調べて聞いて来る様に彼にお願いするのよ。ああ、心配しないで。驚く様なことをするのよ。今は寒く思えるから、仕事にそれだけ精力的なのよ。わたしを見ないで、あなたはわたしが分からないでしょう。」 
 「分かるわ、わたしはあなたが分かるわ!」
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月17日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Όχι・ είναι λόγος σπουδαίος.
 ― Άς είναι λοιπόν και τούτο, είπε μειδιώσα η <κ.> Μαρκώνη. Λοιπόν άκουσε το σχέδιόν μου.
 ― Ακούω.
 ― Θα υπάγω να εύρω τον Ζέννον και θα του κατηγορήσω την μνηστήν του. Ησύχασε. Δεν θα είπω λόγια του αέρος. Θα είπω ιστορίας, αίτινες διεδόθησαν άλλοτε εις την ελληνικήν αποικίαν της Μασσαλίας. Μόνον πώς ήσαν όλα μύθος.

 「いいえ。それが主な理由よ。」 
 「それなら、そういうことにしましょう。では、わたしの計画を聞いて頂戴。」と、マルコニス夫人は言った。 
 「聞きましょう。」 
 「わたしはゼノスに会いに行くつもりなの。それで、彼の記憶を問い質そうと思うの。落ち着いてちょうだい。妄言を言いはしないわ。お話しを話すのよ。昔、マルセイユのギリシャ人居留地で広まっていた話しなのよ。みんな伝承だけれどもね。」
posted by kyotakaba at 09:00| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月14日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 2

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その2。 

Πόσον καιρό αποδημήσαμε στους δρόμους των χελιδονιών;
Ήλιος πολύς δεν ήταν πουθενά για να ζεστάνουμε τα χέρια μας.
Μέσα μας ένα σπουργίτι κρύωνε.
Πεθυμήσαμε τον κάμπο με τα χαμομήλια, με το ψηλό χορτάρι
  όπου κυλιούνται τα ξανθά μοσκάρια.
Πεθυμήσαμε τ' αγαθά μάτια των μοσκαριών για να κοιτάξουμε τη
  γή, τον ουρανό, και την καρδιά μας.
Πού αφήσαμε το σιωπηλό χαμόγελο που δεν ξέρει και χαίρεται;
Σε ποιά γωνιά της αυγής έχουμε πετάξει την άσπρη κυριακάτικη
  ποδιά μας και το πρώτο σχολικό τετράδιο με τ' αδέξια σχέδια
  των προβάτων και των ανθρώπων;Ώρες καλές καθώς το χέρι της μητέρας πάνου στο μέτωπο
  κοιμισμένου παιδιού.
Η ανοιξιάτικη αυγή πηδούσε απ' το παράθυρο σαν εύθυμη
  χωριατοπούλα, μ' ένα καλάθι στα χέρια γιομάτο ροδάκινα.
Το γάλα που βράζει στο τζάκι και τραγουδάει το τραγούδι της
  υγείας μας, το τραγούδι της πρωινής δουλειάς του κάμπου.
Το δροσερό νερό στα κόκκινα μάγουλα και στα σγουρά μαλλιά
  μας.
Ο άγγελος που 'χαμε δεί στον ύπνο μας δεν ήταν αυστηρός.
Δεν κρατούσε μεγάλα κλειδιά να κλειδώνει το ντουλάπι του
  τοίχου με τα πολλά γλυκά - το στρογγυλό νεράντζι και το κίτρο.
Απλός, γελούμενος και ζωντανός, μ' ένα στεφάνι στάχυα στα
  μαλλιά, ανάμεσα στ' άσπρα του σύγνεφα, ήταν ένας βοσκός
  ηλιοκαμένος ανάμεσα στ' άσπρα του αρνάκια.
Θε μου, πόσο γλυκά γελούσε ο αγγελός σου.
Πόσο γλυκά γελούσαμε κ΄εμείς.

ぼくたちが、ツバメのいる通りに移り住んでいたのはどれくらいだっただろう? 
ぼくたちの手を温める太陽はどこにもいなかった。 
ぼくたちの間で、一羽のスズメが凍えている。 
ぼくたちは、背の高いカモミールでいっぱいの草原があればほんとに好いのにと思う、 
    そこでは、金の毛の仔牛たちが転げ回るんだ。 
ぼくたちは、仔牛の優しい目があればほんとに好いのにと思う、 
    仔牛の目は、大地を、空を、ぼくたちの心を見つめるんだ。 
ぼくたちは、ぼくたちのことをわからないし喜びもしない、無言の微笑みをどこに置いて来ただろう? 
ぼくたちは、ぼくたちのしろいよそゆきのエプロンと 
    人間たちとたくさんの羊の下手な絵を描いた一年生のノートは 
    曉のどのあたりに放り投げてしまったのだろう? 


とっても良い時間、それは、眠っている子供の額の上に 
    置かれた、お母さんの手の様だ。 
春の夜明けは、快活な村娘の様に、桃でいっぱいの籠を抱えて、 
    窓から飛び出す。 
竃でミルクが湧いている、そして、ぼくたちの元気の 
    歌を歌っている、草原の朝の仕事の歌を歌っている。 
ぼくたちの巻き毛の髪と、真っ赤な頬に、 
    気持ちのいい水が当たる。 
ぼくたちが夢で見ていた天使は、厳めしくはなかった。 
いくつもの大きな鍵も手に持ってなかった、その鍵で、お菓子 
    それから丸い橙とシトロンとでいっぱいの壁の戸棚に鍵を掛けると言うのだけど。
たったひとり、微笑んで生き生きとして、髪には麦の穂の 
    冠を冠って、真っ白な雲の群れの中にいる天使は、 
    真っ白な子羊の群れの中にいる日に灼けた羊飼いだった。 
かみさま! あなたの天使は、なんて優しく笑うのだろう。 
それで、ぼくたちも、こんなに気持よく笑っている。 

2018年02月10日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Ώ, εγώ είμαι το αυτίον της γής・ το αυτίον της γής και το στόμα της ψυχοκόρης μου κυρίας Ρίζου. 
 ― Τώ όντι. 
 ― Λοιπόν δι' όλους αυτούς τους λόγους, ο γάμος του Ζέννου και της κόρης του Βεργίνη επιμένεις ν' αναβληθή... εις άλλοτε. 
 ― Και δι' ένα άλλον λόγον προσέτι. Ωρκίσθην να κάμω γαμβρόν τον Ζέννον. 
 ― Αλλ' οι λοιποί λόγοι είναι μόνοι των αρκετά ίσχυροί・ ώστε άς λείψη ο τελευταίος.

 「そう、わたしは地獄耳なのよ、地獄耳で口が軽いのよ、リゾスさん。」 
 「そうね。」 
 「それでね、聞いたところではね、あなたは、ゼノスとベルギニスさんの娘さんとの結婚は、またの日に延期する様に言い張っていると言うことだけど。」 
 「他に分けがあるのよ。ゼノスを娘婿にすると誓っていたの。」 
 「でも、他の理由は、それだけで十分に根拠のあることよ。でも、最後の理由は無くても好いわね。」
posted by kyotakaba at 09:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月04日

Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 1

 ヤニス・リッツオスの詩『 Μια πυγολαμπίδα φωτίζει τη νύχτα 』。その1。 

Σα να ΄ρθε φέτος η Άνοιξη κλαμένη.
Κάτου απ' τις λεύκες μένει σιωπηλή και δεν κοιτάζει

  τα παιδιά που παίζουν.
Λεπτό φλουρί από φώς πρασινωπό γλιστράει στο πρόσωπό της κι
  ακόμη δεν μπορεί να μας χαμογελάσει.
Όμως τα βράδια ένας γρύλλος τραγουδάει ανάμεσα στα σκονισμένα
  μου βιβλία, και μιά πυγολαμπίδα ανάβει το φανάρι
  της πάνου από τα χαρτιά μου, να γράφω αγρούς με γαλανά
  λουλούδια και καλαμιές όπου περνούν κοπάδια τρυγονιών.
Θυμάμαι τη βρυσούλα του χωριού γιομάτη πολυτρίχια, όταν δοκίμαζα
  στις μικρές τρύπες του καλαμιού να σφυρίξω το
  πρώτο σιγαλό τραγούδι της μεγάλης καλοκαιριάτικης νύχτας.
Κι απόψε μιά πυγολαμπίδα φωτίζει τ' ανοιχτό βιβλίο ενός κρίνου
  κ' ένας γρύλλος διαβάζει το ποιηματάκι του μικρού Χριστού
  πού αποκοιμήθηκε στο πράσινο χορτάρι.
Κ' εγώ πώ το τραγούδι της πυγολαμπίδας.
Όλα τ' αστέρια γνωρίζουν τον ήλιο.
Οί πυγολαμπίδες γνωρίζουν τ' αστέρια.
Κι ο ήλιος, αύριο το πρωί, που θα σταθώ στ' ανθισμένο κατώφλι
  κάτου απ' τ' αγιόκλημα, θα με γνωρίσει.
Θα βγάλω το σκούφο μου, θα κάνω το σταυρό μου σα να μπαίνω
  στην εκκλησιά και θα πώ την πρώτη-πρώτη προσευχή μου.


ことし、春は泣いている様だ。 
ポプラの並木の下で、黙ったまま、 
    遊んでいる子供たちを見てもいない。 
春の顔を古いレプタ金貨ほどの緑っぽい光の円が滑るけど、 
    ぼくたちに微笑みかけそうもない。 
けれども、毎夕、一匹のコオロギがぼくの埃の積もった本の中で歌っていて、 
    そして、ホタルが一匹、ぼくの用紙の上に灯を点す、 
    それで、ぼくは、青い花が咲き葦が繁っている野原のことを書く、 
    そこを、亀の群れが通り過ぎて行く。 
ぼくは、村の葦がいっぱいに生い茂った小池を思い出す、 
    葦の小さな穴を試してみたんだった、 
    夏の夜の最初のゆっくりした歌を吹いてみたのだった。 
そして、今夜は、一匹のホタルが百合の開いた本を照らすんだ、 
    すると、一匹のコオロギが小さなハリストスの短い詩を読む、 
    彼は、緑の小葉の上で居眠りをしていた。 
それなら、ぼくは、ホタルの歌をくちずさもう。 

星は、みんな、太陽を知っている。 
ホタルは、みんな、星を知っている。 
太陽が、明日の朝、きっと忍冬の花の下の閾に立っているぼくを 
    すぐに見分けるだろう。 
ぼくは縁なし帽を脱いで、まるで教会に入る様に、十字を切るに決まってる、 
    そして、最初の最初のお祈りを上げるだろう。 

2018年02月03日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Αλλά ο Ζέννος έχει στρογγύλην περιουσίαν να κληρονομήση από τον γέρον, και η Κάκια δεν έχει αρκετήν προΐκα. Αυτό είναι; 
 ― Είναι αληθές. 
 ― Λοιπόν τώρα, θέλεις εξ άπαντος να χαλάση ο αρραβών αυτός; 
 ― Δεν με μέλει δια τον αρραβώνα. 
 ― Αλλά σε μέλει δια τον γάμον. Ο γάμος να μη γίνη, δεν έχει ούτω; 
 ― Ιδού οπού τα εξεύρεις όλα, ως να τα είπα εγώ. 

 「けれど、ゼノスは、老人から相続するたっぷりの財産があるけれど、カキアには、十分な持参金が無いのよね、違ってる?」 
 「その通りよ。」 
 「それで、兎に角、あなたは、その婚約を解消したいの?」 
 「あの青年は、わたしに婚約の事は言ってないわ。」 
 「でも、結婚の事をあなたに話したのでしょう。結婚はしないの、そんなことは言わなかったの?」 
 「そうよ、わたしが言ったことが、全部よ、あなたも分かるでしょう。」 
posted by kyotakaba at 08:44| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月27日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Θέλεις να σ' είπω εγώ τί με ήθελες; είπεν η <κ.> Μαρκώνη・ δεν με ήθελες δια τον Ζέννον; 
 ― Ναί. 
 ― Και δια την Μαρίναν; Ή μάλλον δια την Κάκιναν;
 ― Ναί. 
 ― Και διστάζεις να μοί το είπης; Τόσον πράγμα! 
 ― Ώ, είναι μεγάλον πράγμα δι' εμέ. 
 ― Πιστεύεις ακόμη ότι η κόρη σου αγαπά αυτόν τον νέον; Αυτή, έμπορεί ν' αγαπήση κανένα! 
 ― Δεν πιστεύω τίποτε・ αλλά...

 「あなたがわたしに何をして欲しいのか、わたしに言って欲しいの? ゼノスのことを言って欲しくはないの?」とマルコニス夫人は言った。 
 「そう。」 
 「マリナのことは? それに、カキアのことも?」 
 「そうね。」 
 「それをわたしに言い難いの? そんな事?」 
 「まあ、わたしには、大問題なのよ。」 
 「あなたは、まだ、カキアがあの若者に恋しているって信じているの? あの子が、誰かに恋してるなんて有り得ないわ。」 
 「信じてはいないのちっとも、でも…」 
posted by kyotakaba at 08:59| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月20日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Λοιπόν ειπέ μου τώρα και σύ, τί με θέλεις; Έχεις να μ' είπης τίποτα; 
 ― Σε ήθελα・ αλλά μετενόησα σχεδόν, διότι η υπόθεσις οπού είχα να σοί προτείνω είναι πολύ λεπτή. 
 ― Όχι δά・ μη με θυμώνης, είπεν η κυρία Μαρκώνη. Τέλος πάντων, σκέψου. 
 ― Σκέπτομαι και σκέπτομαι・ αλλά δεν εμπρώ ν' αποφασίσω. Και πάλιν εσιώπησε.

 「では、あなた、わたしに教えて頂戴な、わたしにどうして欲しいの? わたしに話しくくれなけりゃならないわ。」 
 「して欲しかったことがあるのだけど、でも、すっかり気が変わったの。わたしがあなたにお願いしなければならないことは、とても、込み入ったことだから。」
 「とんでもないわ。怒らないで。」とマルコニス夫人は言った。「兎も角、よく考えて。」 
 「考えているわ。考えているわ。でも、決心出来ないの。」そう言って、また黙り込んだ。
posted by kyotakaba at 08:14| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年01月13日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Παρήλθεν αρκετή ώρα έτι, και η κ. Ρίζου δεν απεφάσιζε ν' ανοίξη το στόμα. Η δε Κάκια, ήτις είχεν ακούσει όπισθεν της θύρας τα πάντα, έτριζε τους οδόντας κατά της κ. Μαρκώνη. Στιγμήν τινα την κατέλαβε μανιώδης ορμή να λακτίση την θύραν και να εισέλθη, ίνα την αρπάση από του λαιμού και την πνίξη, αλλά κατώρθωσε να κρατήση εαυτήν. Διηγέρθη δε η πολυπραγμοσύνη της ήδη, ότε η κυρία Μαρκώνη έλεγε πρός την μητέρα αυτής :

 可成りの時間が経ったけれども、リゾス夫人は口を開こうとはしなかった。けれど、戸の後ろですべてを聞いていたカキアは、マルコニス夫人に歯軋りしていた。その瞬間、扉を足で蹴って中に入り、咽喉に掴み掛かって絞めようと言う、狂気じみた激情がカキアを支配した。けれども、彼女は、自分を抑えることが出来た。他に散っていた彼女の注意は、また、惹き付けられた。マルコニス夫人が自分の母に話しを仕始めたのだ。

posted by kyotakaba at 07:48| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月23日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Εκείνος ο σύζυγός μου τα πταίει όλα, όστις έχει υποθέσεις εμπορικάς του γραφείου μ' αυτόν τον νέον, και τον έμβασεν εις την οικίαν μας. Όπως και άν είναι, η Κάκια είναι τώρα ίσα ίσα επάνω εις τας εργολαβίας της, και δεν πρέπει να παραξενεύηταί τις ποσώς. 
 ― Δεν λέγω, είπεν η < κ. > Μαρκώνη. 
 Και ούτως εξηντλήθη το ζήτημα.

 「わたしは全部が夫の所為だと思うのよ。あの若者を事務所で使おうと考えていたのね。それで、わたしたちの家に入れたのよ。兎も角ね、カキアは今、まさに、魅力がいっぱいの時なのよ。驚くことは全然ないわ。」 
 「そうは言ってないわ。」とマルコニス夫人は言った。 
 そうして、話題は果てた。

εργολαβίας : ερωτοτροπία
posted by kyotakaba at 09:10| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月16日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Και όμως ήλθα και τους ηύρα εις παράξενην στάσιν την νύκτα αυτήν. 
 ― Τί λέγεις; Είσαι τρελή! 
 ― Δεν λέγω κακά πράγματα να σε χαρώ. Ο Γόμνος έστεκε σιμά εις την θύραν, ως επαίτης, και η Κάκια είχε τα μάτια κλαυμένα. 
 ― Αλήθεια; Και πώς σ' εφάνη τούτο; 
 ― Μοί εφάνη άξιον να ανησυχήση τις. 
 ― Έκαμε μίαν δικαιολόγησιν, ή μάλλον έκαμε δύο, την μίαν ψευδεστέραν της άλλης. 
 Η κτρία Ρίζου εσιώπησε・ μετά δε τινας στιγμάς είπεν.

 「でも、今晩、わたしが来た時、変な風に止まっているのを見たわ。」 
 「何を言っているの? あなたは可笑しいわ!」 
 「わたしは、悪いことを言って、あなたを喜ばせたりはしないわ。ゴムノスは、戸口の側に立っていたのよ。物乞みたいに。カキアは涙で目を濡らしていたわ。」 
 「本当? あなたには如何見えたの?」 
 「わたしには、ふたりに注意しなけりゃいけない様に思えたわ。」 
 「尤もな根拠が一つあるわ。二つかも。一つはもう一つよりもずっと大きな嘘だわ。」 
 リゾス夫人は黙った。幾らか間を置いてから、話し出した。
posted by kyotakaba at 08:51| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月09日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Λοιπόν, θα είπης; 
 ― Και τας πολιορκούν πολλοί εργολάβοι. 
 ― Εξεύρεις τίποτε πράγματα; 
 ― Ο Θεός να με φυλάξη να εξεύρω. Αυτά τα πράγματα είναι κάρβουνα αναμμένα, και εγώ δεν έχω δια καύσιμον τα χέριά μου. 
 ― Τότε, πώς λέγεις λόγια εις τον αέρα; 
 ― Να, εκείνος ο ανόητος, ο γελοίος, ο Γόμνος... 
 ― Ώ, αυτόν μη τον φοβήσαι. Δεν εμπορεί ν' αγαπήση τον τυχόντα η Κάκια. 

 「それで、それはどういうことなの?」 
 「若い娘たちは、たくさんのアーモンドのキャンディーに取り囲まれていますからね。」 
 「あなたは現実を何も知らなかったの?」 
 「神がわたしをお守りになっているのは分かっています。問題は、火の点いた炭なのですよ。でも、わたしは手に燃え易い物は持っていないのです。」 
 「では、風をあなたはどう言うのか知ら?」 
 「ほら、あの愚かしい、可笑しなゴムノスが…」 
 「まあ、あの人を心配することはないわ。カキアが、ちょっとでも彼に恋するなんてある訳もないわ。」
posted by kyotakaba at 08:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月02日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Ή κ. Μαρκώνη έσπευσε ν΄αρχίση αυτή. 
 ― Πρώτον απ' όλα, θα σοί είπω ένα πράγμα. Δεν κάμνεις καλά ν' αφήνης πολλήν ώραν την Κάκιαν μόνην. 
 ― Διατί; 
 ― Η νέα αυτή είναι πολύ ζωηρά. 
 ― Εξηγήσου. 
 ― Και είναι πολύ ωραία πρός τούτοις, και εις αυτήν την ηλικίαν αί νέαι επικίνδυνοι.

 マルコニス夫人は、急いで話しを始めた。 
 「まず始めに、問題をひとつだけ言うのがいいでしょう。カキアちゃんを長い時間一人にしておくの良くないわ。」 
 「何故?」 
 「若い娘は、とっても活発だからよ。」 
 「説明して頂戴。」 
 「カキアちゃんはとても好い子よ、でも、あの年頃の娘は、危険なの。」
posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月25日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Αι δύο αύται γυναίκες αφού έκλεισαν καλώς την θύραν και εκάθισαν, η μεν παρά την κλίνην, η δ' επ' αυτής, εξήτασαν αλλήλας διά μακρού βλέμματος. Η δε κυρία Ρίζου, πρίν ή άρξηται της συνδιαλέξεως, έκλινε την κεφαλήν και εφαίνετο σκεπτομένη.  

 その二人の夫人は、扉をきちんと閉めると、一人はベッドの側、もう一人はベッドに座った。お互いに長い間見詰め合った。リゾス夫人は、あるいは、会話を始める前に頭を傾げて、考え込んでいる様にも見えた。
posted by kyotakaba at 08:02| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月18日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」22

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Και εισήλθον εις τον συζυγικόν κοιτώνα της κ. Ρίζου, καταλιπούσαι, την Κάκιαν μόνην. Αύτη τότε, υποπτεύσασα ότι υπό το πανίον εκείνο εκαλύπτετο συνδιάλεξις τις εμπιστευτική, ίσως αυτήν έχουσα υπόθεσιν, περιέμεινε μέχρις ού ήκουσε την θύραν του κοιτώνος κλεισθείσαν, και ευθύς εξήλθε βαδίζουσα επ' άκρων των ποδών, και προσεκόλλησε το όμμα εις την οπήν του κλείθρου. Ηκροάσθη ορθία και συνέχουσα την αναπνοήν.

 そして、二人は、リゾス夫妻の寝室に入って行った。カキア一人を残して行った。そして、カキアは、「布」の下に、内密の会話が隠されるのではないか、と疑った。そう思い込んでいた彼女は、寝室のドアが閉まるのが聴こえるのを待って、爪先立ってゆっくり歩き、真っ直ぐ部屋の外に出た。そして、目を鍵穴にくっつけた。固唾を飲んだまま真っ直ぐ立って耳を澄ました。  

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」、おわり。 

posted by kyotakaba at 08:45| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月11日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」 21

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Ά, ήλθες, μήτερ! Πώς αργείς τόσον; Θεέ μου, άν δεν ήτο εδώ η κ. Μαρκώνη, ήθελα σφλομωθή διά σκάσιμον. 
 Η κ. Ρίζου την εθώπευσε, και είτα είπε πρός την κυρίαν Μαρκώνη. 
 ― Έλα λοιπόν να σε δείξω εκείνο το πανί που σ' έλεγα.
 ― Ά, το έχεις εδώ; είπεν αύτη.

 「ああ、来たのね、お母さん! なんて遅いんでしょう。もう、マルコニス夫人がいなかったら、母さんをひび割れに押し込めてしまいたかったわ。」 
 リゾス夫人は、カキアの機嫌をとってから、マルコニス夫人に向かって話し掛けた。 
 「では、こちらに。わたしが前にあなたに話した布をお見せしましょう。」 
 「まあ、今お持ちなの?」と、夫人は言った。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月04日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Αίφνης βλέπει διαβαινούσας δύο σκιάς. Τας ανεγνώρισεν. Ήσαν ο Κώτσος και ο Γόμνος.  
 ― Πώς γνωρίζονται αρά γε; είπε καθ' εαυτήν.  
 Και η περίστασις αύτη την έρριψεν εις μακράν σύννοιαν, εξ ής μόλις ίσχυσε να αποσπάση αυτήν η είσοδος της μητρός της.

 彼女は、道を通る二つの影を見た。それが誰だかは分かった。コーツォスとゴムノスだった。 
 「いったい、二人は知り合いか知ら?」と独り言を言った。 
 周囲を取り巻く状況は、彼女を遠いもの思いに投げ落した。けれども、直ぐに、母親が入って来てそのもの思いから引き離した。
posted by kyotakaba at 08:37| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月28日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Η κυρία Μαρκώνη δεν εφάνη αποχρώντως πεπεισμένη εκ της νέας ταύτης ερμηνείας, αλλά δεν επέμεινεν επί πλέον.
 Η Κάκια εστηρίχθη επί του παραθύρου, όπερ είχεν ανοίξει εκ νέου, και έβλεπε τους διαβάτας, μή προσέχουσα εις την κυρίαν Μαρκώνη. Η κόρη αύτη εφαίνετο έχουσα εξαιρετικήν όλως στοργήν εις το παράθυρον.

 マルコニス夫人は、娘の説明に納得した風ではなかったけれど、それ以上、留まらなかった。 
 カキアは窓に凭れ掛かった。窓は、若者が開けたままだった。彼女はそこから行き交う人々を見た。マルコニス夫人には注意を払ってはいなかった。この娘は、窓に、尋常でない愛着を持っているかの様に見えた。 
posted by kyotakaba at 08:08| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月21日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Από εμέ μη κρύπτεσαι. Δεν θα βεβαιώσης, πιστεύω, το παραμύθι οπού με είπες, ότι αυτός ο γελοίος σ' εξυπνισεν ενώ εκοιμάσο, και διά τούτο είναι τα μάτια σου πρησμένα. 
 ― Όχι・ αλλ' αυτός ήρχισε να μοί λέγη ιστορίας ανοήτους, και εγώ ενύσταξα να τον ακούω. 
 ― Λοιπόν; 
 ― Λοιπόν, επειδή ενύσταξα, έτριβα τα μάτιά μου, είπεν αφελώς η Κάκια・ ιδού διατί εκοκκίνισαν.

 「わたしには、隠し事をしない様に。お前がわたしにした作り話しを、本当だとは言えないでしょう、わたしはきっとそうだと思っているわ。あのおかしな男が眠っていたお前を起こしたなんて、それで、お前の目が腫れている、なんて。」 
 「そう、違います。でも、あの人は、わたしにくだらない話しを仕始めたのです。それで、あの人の話すのを聞いていて眠くなったのです。」 
 「それで?」 
 「それで、眠たくなったから、自分の目をこすったの。ね、それで赤くなったの。」と、カキアは無邪気に言った。
posted by kyotakaba at 08:23| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月14日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Αφού μοί ομιλείτε ευγενώς, μάλιστα, θα έλθω, τώρα αλλάζει το πράγμα, είπεν ο Γόμνος απαντών μόνον εις τον πρώτον λόγον του Κώτσου. 
 Τον επέστρεψε δε ούτος εις το αντίθετον μέρος της οδού, μη επιθυμών να επανεύρη τους συντρόφους αυτού, και διήλθον υπό τα παράθυρα της Κάκιας, ήτις τους παρετήρησεν. Ότε η <κ.> Μαρκώνη έμεινε μόνη μετ' αυτής, άμα εξελθόντος του Γόμνου, είπε πρός αυτήν.

 「君が礼儀正しく僕に話したのなら、僕は行っただろう。けれど、事情は、今、変わった。」とゴムノスは言い、コーツォスの最初の言葉だけに応えた。 
 コーツォスはゴムノスを道の反対側に返した。けれども、仲間たちのところへ戻る気もなかった。彼らは、カキアの窓の下を行ったり来たりしていた。カキアは彼らを見ていた。マルコニス婦人は独り残っていた。ゴムノスが出て行くと直ぐに、カキアに話し掛けた。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月07日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος συνήντησεν εις γωνίαν τινά της οδού τον Γόμνον, όστις περιεπάτει τρέχων, αμέριμνος και γελών καθ' εαυτόν διά το συμβάν της εσπέρας εκείνης, και τον ήρπασεν, ως είπομεν, εκ του ώμου. Ούτος κατετρόμαξε. 
 ― Τί αγαπάτε, κύριε; είπε・ δεν είναι τρόπος αυτός. 
 ― Δεν σας θέλω δια κακόν, είπεν ο Κώτσος・ επιθυμώ να έλθητε μαζί μου να πίωμεν μίαν, κάτι θα σας είπω. Αλλ' άν δεν θέλετε, ο σκοπός μου είναι να σας βιάσω.

 コーツォスは、路の角でゴムノスに遭遇した。ゴムノスは足早に歩いていた。暢気だった。その夜の出来ことで、本当に笑っていた。その彼を、コーツォスは、まさに、引っ掴んだのだ。コーツォスは肩を掴み、ゴムノスを恐れさせた。 
 「何をしたいんだ、君。無礼だな。」 
 「あんたに悪い様にはしないつもりだ。」とコーツォスは言った。「俺と一緒に来て欲しい。飲もう。言いたいことがあるんだ。だが、あんたがそうしたくないのなら、俺がしたいことは、あんたを殴りつけることだ。」
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月30日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος και οι συγκωμασταί αυτού εκάθισαν έξωθεν καφενείου τινός μικρόν απέχοντος της οικίας του < κ. > Ρίζου. 
 Εκ του μέρους τούτου εφαίνετο η θύρα του προαυλίου της οικίας ταύτης, πρός ήν ο Κώτσος έβλεπεν ατενώς. 
 Ότε είδε τον Γόμνον εξερχόμενον ( δηλαδή την σκιάν αυτού ολισθήσασαν διά του σκότους, ήν είκασεν όντα τον Γόμνον ), απεχαιρέτισεν αποτόμως τους συντρόφους του. Ούτοι τον παρετήρησαν έκπληκτοι.  

 コーツォスと彼の追随者たちは、リゾス氏の邸宅から遠く離れて、小さなカフェの外に座っていた。
 そこから、邸宅の前庭の戸が見えた。コーツォスは、そちらをじっと見詰めていた。 
 ゴムノスが出て来るのを見ると ( つまり、暗闇を滑る影を、ゴムノスだと推測したのだが )、自分の仲間たちに、急に、別れを告げた。驚いた友人たちは、彼に注視した。 

posted by kyotakaba at 08:05| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Κώστος

 登場人物の Κώστος 、これまでは、コースタスと読んでいたのを、これから、コーツォスに訂正。
posted by kyotakaba at 08:02| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月24日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」14

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Άλλην φοράν δεν θα υποπέσω εις το σφάλμα αυτό, κυρία. Σας ευχαριστώ πολύ δια τας συμβουλάς οπού με δίδετε. 
 Και ποιήσας ταπεινήν προσκύνησιν εξήλθεν, ευχαριστών τον προστάτην του αστέρα, όστις τώ εφάνη κατά την εσπέραν ταύτην τοσούτον ευμενής. Αλλά μόλις έκαμεν ολίγα βήματα επί της οδού, και διεσταυρώθη πρός άνθρωπόν τινα, όστις τον έλαβεν από του ώμου. 

 「また、間違いを犯したりはしないですよ、奥様。貴女が私に仰って下さった忠告に、とても感謝しています。」 
 そして、慎み深い恭順さを取り繕い、外へ出た。そして、夕方に、都合良くたくさん現れた星の加護に感謝した。けれども、道を数歩歩いたところで、ある人とすれ違った。その人が彼の肩を掴んだ。 

posted by kyotakaba at 16:21| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月16日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」13

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Γόμνος ήνοιξε μεγάλους τους οφθαλμούς θαυμάσας το μεγά ψεύδος. 
 ― Δεν κάμνεις καλά, Γόμνε, μικρέ μου, να φέρεσαι ούτω με τας νέας, είπεν η κυρία Μαρκώνη. Μήπως εζήτεις τον κ. Ρίζον δι' υποθέσεις; 
 ― Εζήτουν τον κ. Ρίζον τώ όντι, είπεν ο Γόμνος. 
 ― Αλλά αφου η υπηρέτρια σου είπεν ότι δεν ήτον εδώ, θα έκαμνες πολύ ευγενικά ν' αναχωρήσης ως διακριτικός νέος οπού είσαι.


 ゴムノスは、その全く嘘に驚いて目を大きく開いた。 
 「ゴムノス、感心しないわね、あんな若者たちと一緒に行動するなんて。もしかして、用件があってリゾスさんに会いに来たのではないの?」とマルコニス夫人は言った。 
 ゴムノスは、「本当に、僕はリゾスさんに面会したいのです。」と言った。 
 「そう、貴方の女中が、貴方は居ない、貴方は優秀な青年で、とっても親切だから、何処にいても、出かけるのが常なのです、と言ってましたからね。」
posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月09日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」12

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Ώ, καλώς σας ευρίσκω, παιδιά μου! Εδώ είσαι; είπε πρός τον Γόμνον με διφορούμενον μειδίαμα. Πού είναι η μήτηρ σου, Κάκια; 
 ― Δεν είναι εδώ, κυρία Μαρκώνη. Καθίσατε. 
 ― Αλλά τί έχεις; Έκλαυσες; 
 ― Εγώ; είπεν η Κάκια・ μ' επήρεν ο ύπνος εις το εργόχειρόν μου, ήλθεν έξαφνα ο κύριος απ' εδώ, και μ' εξύπνισε με τον κρότον των μεγάλων υποδημάτων του.

 ゴムノスは、その全く嘘に驚いて目を大きく開いた。 
 「ゴムノス、感心しないわね、あんな若者たちと一緒に行動するなんて。もしかして、用件があってリゾスさんに会いに来たのではないの?」とマルコニス夫人は言った。 
 ゴムノスは、「本当に、僕はリゾスさんに面会したいのです。」と言った。 
 「そう、貴方の女中が、貴方は居ない、貴方は優秀な青年で、とっても親切だから、何処にいても、出かけるのが常なのです、と言ってましたからね。」
posted by kyotakaba at 08:46| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月02日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Και ήρξατο κλαίουσα. Έκρυψε το πρόσωπον εντός των χειρών διά να μη φαίνεται μάλλον διά να φαίνεται ότι κλαίει. Ο Γόμνος έμεινε όρθιος παρά την θύραν, και διετέλει εν αμηχανία. Κατεβίβασε τα ώτα, και εσιώπα. 
 Βήματα ηκούσθησαν εκ του παρακειμένου διαδρόμου. 
 ― Ά πά! έρχεται η μήτηρ μου・ τώρα τί να της είπω; 
 Η θύρα ηνοίχθη και εισήλθεν η κυρία Μαρκώνη.


 そして、泣き始めた。手で顔を覆った。見えない様にしたのだが、却って、泣いているのがよくわかった。ゴムノスは、戸の側に直立したままだった。戸惑っていたのだ。耳を下に向けた。黙った。 
 隣りの廊下から足音が聞こえた。 
 「ああ、まあ! 母さんが来たわ。何て言えばいいか知ら?」 
 戸が開き、マルコニス夫人が入って来た。 
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月26日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Η Κάκια εξερράγη εις οργίλας κραυγάς κατά του Γόμνου. 
 ― Δεν το έλεγα εγώ ότι είσαι τρελός! Άχ, τί κακόν μου έκαμες, σκύλε, χάρε μαύρε. Με τί πρόσωπον θα ιδώ εγώ τώρα τον κόσμον; Ώ Θεέ μου, Θεέ μου! Δέχου ένα θεότρελον κουτόν εις την οικίαν σου, να σου σκαρώνη τοιαύτας χονδράς ανοησίας! Και πώς εμπορεί να διορθωθή τώρα αυτό το κακόν! Και τί να είπω εγώ τώρα εις την μητέρα μου;
 カキアは、ゴムノスに向かって、怒りの叫びを上げた。 
 「可笑しくなりなさいとは言わなかったわ、わたし。ああ、あなたはわたしになんて酷いことをするの、ねえ犬さん! ねえ黒い死神さん! わたしは、どんな顔で世界を見ればいいの? ああ、わたしの神様! 神様! あなたの家でとんでもないお馬鹿さんを引き受けないさい! そうして、そのお馬鹿さんに、無作法な馬鹿げた悪戯をあなたにさせなさいよ! この嫌な状況をどうやって直すの! 母さんに何て言えばいいの?」

posted by kyotakaba at 08:43| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月12日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος έπαυσε το ασμά του・ είδε τον Γόμνον και εξεπλάγη. Ήτο αρά γε αντίζηλός τις; Εν τη πρώτη ορμή του θυμού του, τω επήλθε να υπερβή τον ουδόν της αυλαίας θύρας και ν' αναβή παρά τη Κάκια, ίνα ζητήση εξήγησιν. Αλλά παραχρήμα συνησθάνθη το άτοπον και εκράτησεν εαυτόν.
 Εποίησε νεύμα πρός τους συντράφους του να φύγωσιν. Ο Κώτσος είχεν απολέσει την ευθμίαν και εσίγα, οι δε άλλοι μόλις ήδον διά κολοβής φωνής.   

 コースタスは歌を止めた。ゴムノスを見て驚いた。まさか、恋敵なのか? まず、路を越えて行き、部屋のカーテンの側へと登り、カキアの側に着いて、説明を求め様、と言う激情が湧き上がった。けれども同時に、それは不適切だと自覚もしていて、自分を抑えた。 
 仲間に立ち去る様に合図をした。コースタスは、既に、陽気さを失っていて、黙り込んだ。他の者たちは、まだ、声を落として歌っていた。
posted by kyotakaba at 08:36| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月05日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος και οι σύντροφοί του έμειναν υπό το παράθυρον επί πολλήν ώραν άδοντες. 
 Η Κάκια εξηκολούθει ν' ακροάται απλήστως. 
 Ο Γόμνος επάτει επί ακανθών. 
 Τέλος ούτος απολέσας την υπομονήν, έκαμε βήματά τινα πρός την νέαν. Είχεν αποφασίσει να την απομακρύνη από του παραθύρου ή να μείνη και αυτός εκεί. 
 Η Κάκια εταράχθη, και εζήτησε να τον αποδιώξη δια χειρονομίας. Ούτος επέμεινεν. Εστάθη ορθός παρά το παράθυρον, και οι κωμάζοντες τον είδον. 

 コースタスと彼の仲間たちは、窓の下で、長い間、歌っていた。 
 カキアは、飽きもせずじっと聴き続けた。 
 ゴムノスは、茨を踏んでいた。 
 到頭、我慢し切れなくなり、少女の方へ歩み出た。ゴムノスは、カキアを窓から引き離すか、自分がそこに立つか、どちらかにすると心を決めていた。 
 カキアは震えた。身振りで退く様に懇願した。彼は譲らなかった。窓に対して真直ぐに立っていた。歌の一団は、彼を見た。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月29日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Οι κωμασταί ήσαν τέσσαρες. Είς εξ αυτών ήτο ο γνωστός ημίν ναύτης Κώτσος, όστις είχε φορέσει τα εορτάσιμα, και υπήγε να τραγουδήση μίαν γνώριμόν του. Ούτος ήτο ο κατά την Κάκιαν εξάδελφός της.
 Από της νυκτός εκείνης, καθ' ήν η τρελή νέα ενεφανίσθη, ως ενθυμούνται οι αναγνώσται ημών, επί του καταστρώματος, και έκαμνε τον νυκτερινόν της περίπατον λευκά ενδεδυμένη, ίσως και έτι πρότερον, ο Κώτσος επόνει δι' αυτήν. Αύτη εδέχετο τα θυμιάματά του, ως ήθελε δεχθή και παντός άλλου νέου, πεποιθυία ότι δεν εκινδύνευε να πνιγή εξ αυτών.  

 浮かれて歌を歌っているのは四人だった。その中に、私たちの知っている船乗り、コースタスがいた。彼はお祝いの服を来ていた。知り合いの女性の所へ歌を歌いに行っていたのだ。つまり、カキアにとっては、彼は従兄弟だったのだ。 
 甲板の上に、変になった少女が現れて、白い寝間着のまま漫ろ歩いていた、あの夜を読者の方々は覚えているだろう。あの夜以来、恐らくはその前から、コースタスは、カキアを恋しく思っていた。カキアはコースタスに付き纏われていた。他の若者の誰でも付き纏って欲しいと思っていた。彼らの所為で、胸が詰まる危険はないと確信していたのだ。

posted by kyotakaba at 08:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月22日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Γόμνος ήρξατο ν' ανησυχή. Προσήλθε και ούτος εγγύς αυτής, και ετόλμησε να είπη. 
 ― Μη στέκης, παρακαλώ, εκεί・ έλα παραπίσω, διότι σε βλέπουν. 
 ― Μπά! είναι ο εξάδελφός μου, είπε ποιούσα σφοδρόν νεύμα πρός αυτόν όπως μακρυνθή από του παραθύρου. 
 Ο νέος υπήκουσε δυσχεραίνων.

 ゴムノスは、心配し始めた。彼女の側に近寄った。そして、意を決して話し出した。 
 「そこに立たないで。さあ、後ろに下がって。彼等が君を見るから。」 
 「まあ。あれは、わたしの従兄弟なの。」と、窓から遠くにいる彼に大きく頷きながら、言った。 
 若者は、渋々、カキアの言う通りにした。 
posted by kyotakaba at 07:47| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月15日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Πάντοτε η ξανθούλα, είπεν η Κάκια στενάζουσα. 
 ― Ωραία τραγουδούν, είπεν ο Γόμνος. 
 Η Κάκια επλησίασεν εις το παράθυρον, ούτινος τας υάλους είχε κλείσει, και προσεκόλλησεν οφθαλμόν και ούς εις αυτό, μη αγνοούσα ότι θα ήτο ορατή έξωθεν. Οι κωμάζοντες έφθασαν πλησίον, και εστάθησαν ακριβώς υπό το παράθυρόν της.


 「いつも、金髪の娘ね。」とカキアは言い、溜息を吐いた。 
 「彼等は上手に歌っているね。」とゴムノスは言った。 
 カキアは窓に近づいた。窓のガラスは閉じられていた。それに目をくっ付けた。外から見えるだろうと言うことは気付いていないのだった。 
 歌を歌いながら逍遙している若者たちが直ぐ近くに来た。そして、窓の、それも真下で、止まった。
posted by kyotakaba at 08:06| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月14日

19. Ξύπνησες κοριτσάκι;

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その19、 「目が覚めたかい、お嬢ちゃん」 

Ξύπνησες κοριτσάκι;
Ξύπνησε ο ήλιος.


Μπήκαν μπροστά τα μοτεράκια
των χρυσών σπόρων.


Ακούς;

Τέσσερις μαργαρίτες
τροχοί σ' ένα αμαξάκι ―
σου κουβαλάν πολλά
καλούδια και καλά.


Τέσσερα χελιδόνια - τσαγκαρόπουλα
πάνω - κάτω, πάνω - κάτω,
πηγαινέλα,
τραβάνε τις μακριές κλωστές
τις αργυρές,
μιας καλοκαιριάτικης βροχούλας
και σου ράβουν ― γειά - χαρά σου ―
τα γαλάζια πέδιλά σου.


Μέλισσες τρυγάν, τρυγάν
τα ξανθόχρυσα λουλούδια
τα ξανθόχρυσα τραγούδια
και σου φτιάχνουν και σου φτιάχνουν
( άνοιξε το χέρι σου )
σούφτιαξαν το μέλι σου.


Μιά μουγγή, κοντόχοντρη
― δες ― μιά αστεία χελώνα
κόβει ένα κομμάτι φώς στρωτό
γαλανό και γελαστό
απ' το ρυάκι
στο κρεμάει στην κούνια σου
καθρεφτάκι
για να κοιταχτείς
και να χτενιστείς.


Ένα αγαθό
στρογγυλοπρόσωπο ψωμί
μέσα στη χρυσή
του καλοκαιριού κουζίνα
βράζει, βράζει ( ακούς πώς βράζει,
σα να παίζουν μαντολίνα ),
τ' αγαθό ψωμί
( πώς γελούν τα μάτια τα μεγάλα σου )
σούβρασε το γάλα σου.


Τα κυκλάμινα στυλώνουνε τ' αυτάκια τους
σαν τριανταφυλλένια γαϊδουράκια
για ν' ακούσουν τί θα πείς
μέσα στο χωνάκι της σιωπής.


Κι ως ανασηκώνεις το χεράκι
φτιάχνεις ένα γεφυράκι
κι από κάτω του περνάνε,
σεργιανάνε
κύκνοι - κρίνοι
κρίνοι - κύκνοι.


Δυό μικρούλια, δυό αγγελούδια,
κείνα τα ίδια που σου στείλαν τα φτερά τους,
σου κουρντίζουν τα τραινάκια
κάτω απ' τις ζητωκραυγές των κρίνων
μες στις ράγες των αχτίνων.


Κ' η μητέρα σου σε βλέπει και σωπαίνει
κ' είναι μιά μικρή οικουμένη.


Η έγνοια της ολόγυρά σου
βουβή θάλασσα
κ' η στοργή της στο γαλάζιο θόλο του ύπνου σου
βυσσινιά και χρυσαφιά παντάνασσα.


Κ' εγώ ανασκουμπωμένος, κοριτσάκι μου,
ψωμάς του κόσμου, κοριτσάκι,
όλος πιτσιλισμένος
από το μπομποτάλευρο των άστρων
ζυμώνω την καρδιά μου μες στη σκάφη
και φτιάχνω τα φαρδιά ψωμιά
του τραγουδιού μου
μη και πεινάσει φώς ο κόσμος, κοριτσάκι μου,
μη και πεινάσεις κ' εσύ, φώς μου.


Δός μου το χέρι σου κι αργήσαμε.
Απ' ώρα μας προσμένουν κοριτσάκι.


Περπάτα, κοριτσάκι.ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβρης 1955

目が覚めたかい、お嬢ちゃん? 
太陽は、起きているよ。 

金色の種の 
小さなモーターが、たくさん、先に立ったよ。 

聞こえるかい? 

四輪の雛菊が、 
一台の小さな馬車の車輪になっている、 
それが、君に、たくさんの 
とっておきの贈物としあわせを運んで来るよ。 

四羽の燕、靴職人の鳥が、 
上へ下へ、上へ下へ 
行ったり来たり、 
銀の 
長い縫い糸を引っぱっているよ、 
夏の細い雨の一本がその縫い糸なんだよ。 
燕たちは、( 君が喜ぶから ) 
青いサンダルを仕立てるんだ。 

蜜蜂たちが、啄む、啄むよ、 
黄金金色のお花をね、 
黄金金色のお歌をね。 
蜜蜂たちは、君に、 
( さあ、手を広げて ) 
君に、君専用の蜂蜜を作るんだ。 

口の利けない、ずんぐりした、 
― ( 見てご覧 ) ― 滑稽な亀が一匹、 
光りを一切れ切り取っているよ、真っ直ぐな 
青い、それにほがらかな光りだよ、それを 
小川から切り取っている、 
それをね、君のゆりかごに吊り下げるんだ、 
鏡なんだよ、 
それを、君は、見詰めるだろうね、 
そして、君は、髪を梳かすだろうね。 

優しい 
真ん丸顔のパンが、一個、 
夏の台所の 
金色の中で、 
湧かしている、湧かしている、( 聞いてご覧、その音を、 
マンドリンが何挺か、奏でられている様だよ。 ) 
優しいパンが、 
( 君の大きな目は笑っているね、 ) 
君に、ミルクを湧かしているんだよ。

シクラメンが何本か、かわいいお耳を立ててるよ、 
まるで、バラで出来たちっちゃいロバみたいだよ。 
無音の漏斗を通して、
君が何と言ってるか聞いているんだ。 

すると、君は手を挙げて、 
一本の橋を作るんだ、 
その下を、通って行くよ、 
散歩しているよ、 
白鳥たち ー 百合たち、 
百合たち ー 白鳥たち。 

二人の小人、二人の小天使、 
彼らは同じ、君に自分たちの翼を送るよ、 
君に小さな列車のねじを巻いてくれるよ、 
列車は、百合の喝采の下、 
光りのレールの中を走って行くよ。 

君のお母さんは君を黙って見てるよ。 
小さいけれど、全世界なんだ。 

母さんは、君の周り全部の 
無口な海に気を付けてるよ。 
母さんは、君の眠りの青い丸天井に愛情を注いでいる。 
深紅色で金色の全世界の女王なんだよ。 

それでね、お嬢ちゃん、僕は、袖をまくり上げてね、 
パン家さんだよ、お嬢ちゃん、世界はね、 
どこもかしこも、 
星々のトウモロコシから出来た小麦粉を跳ね散らされてるよ、
僕が、深鉢の中で、僕のこころを捏ねているんだから、 
僕は、僕の歌で、 
どこまでも拡がるパンを作るんだ、 
大事な世界がお腹を空かせない様にね、お嬢ちゃん、 
君がお腹を空かせない様にね、僕の大事な君がね。

さあ、手を貸して、僕たちは、遅れてしまったよ。 
みんなが、今か今かと、僕たちを待ち兼ねているんだ、お嬢ちゃん。 

歩くんだ、お嬢ちゃん。   
ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』、全編終り
posted by kyotakaba at 09:23| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月08日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し    

 ― Τί ωραία νύξ, Κάκια, είπε τέλος. Δεν θα ήτο καλός ένας θαλάσσιος περίπατος; 
 Τη στιγμή εκείνη ηκούσθη μακρόθεν αρμονικόν άσμα. Ήσαν νέοι κωμάζοντες εν τη οδώ. Η Κάκια έτεινε το ούς και ένευσε πρός τον Γόμνον να σιωπήση. Ούτος ηκοάσθη ωσαύτως. 
 Το άσμα επλησίαζεν ολονέν, και διεκρίνοντο ήδη καθαρώς στίχοι τινές.

Έβγα στο παραθύρι σου, ξανθούλα μου μαριόλα,
να τραγουδήσω να σου πώ τα βάσανά μου όλα.
 

 とうとう、「なんて素敵な夜でしょう、カキアさん。海岸を散歩するのは、きっと素敵でしょうね?」と言った。 
 その瞬間、遠くに、楽しげな歌が聞こえた。若者たちが通りで浮かれ騒いでいた。カキアは耳を傾けた。そして、ゴムノスに向かって、黙る様に合図をした。彼は同じ様に聴いた。 
 歌は段々と近づいて来て、歌詞がはっきりと分かる様になって来た。 

 「窓から顔を出して、金髪の子狐ちゃん、 
 僕は歌いましょう、君に僕の苦しみ全部を聞かせるんだ。」
posted by kyotakaba at 08:18| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする